Aktualności i Wskazówki ekspertów

Wytyczne ESGLI dotyczące zarządzania bakteriami Legionella w systemach wodnych podczas pandemii COVID-19

Wytyczne ESGLI dotyczące zarządzania bakteriami Legionella w systemach wodnych podczas pandemii COVID-19

Wytyczne ESGLI

Instalacje Wodne Budynków

ESGLI opracowało dokument zawierający wskazówki dotyczące najlepszego zarządzania ryzykiem w zakresie bakterii Legionella w systemach wodnych  obiektów budowlanych podczas epidemii COVID-19. Bardzo ważne jest to, że podczas gdy wiele budynków i biur jest zamkniętych z powodu pandemii, systemy wodne były nadal dobrze zarządzane, kontrolowane i obsługiwane, aby zapobiec przyszłym problemom zdrowotnym, takim jak wybuchy zachorowań na legionelozę. Procedury opisane w dokumencie ESGLI pomogą utrzymać systemy wodne podczas tej epidemii. Pełny dokument do pobrania w formacie .pdf (j. angielski) w tym miejscu.

Legionella Control

pomaga we wdrożeniu wytycznych ESGLI

Wykonujemy analizę ryzyka, wskazujemy zagrożenia, sugerujemy sposoby postępowania, pomagamy we wprowadzeniu procedur kontrolno-pomiarowych.

Obiekty w których przebywają osoby szczególnie narażone na infekcje, powinny brać pod uwagę możliwość wystąpienia chorób wywołanych przez bakterie Legionella pochodzące z systemów i instalacji wodnych.

Co należy zrobić, aby zarządzać ryzykiem?

Pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem związanym z bakteriami Legionella i wynikającą z tego chorobą legionistów jest ocena zagrożeń, jakie systemy wodne stwarzają dla ciebie i ludzi wokół ciebie. Ocenę ryzyka Legionelli najlepiej powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych specjalistów, zadzwoń do nas pod numer +48 500 068 835.

Podobne wpisy

Problem bakterii Legionella w instalacjach zasilanych energią odnawialną
Problem bakterii Legionella w instalacjach zasilanych energią odnawialną

Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Zapobieganie legionelli w systemach ciepłej wody wymaga przemyślanego podejścia, aby uniknąć marnowania ...

IoT – kontrola Legionelli
IoT – kontrola Legionelli

W tym przewodniku dla ekspertów, specjaliści z Legionella Control przyglądają się zaletom zdalnego lub automatycznego monitorowania temperatury ...

Wytyczne ESGLI dotyczące zarządzania bakteriami Legionella w systemach wodnych podczas pandemii COVID-19
Wytyczne ESGLI dotyczące zarządzania bakteriami Legionella w systemach wodnych podczas pandemii COVID-19

Wytyczne ESGLI Instalacje Wodne Budynków ESGLI opracowało dokument zawierający wskazówki dotyczące najlepszego zarządzania ryzykiem w zakresie bakterii ...