LEGIONELLA – KONTROLA RYZYKA

KONTROLA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z BAKTERIAMI LEGIONELLA - JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED BAKTERIAMI LEGIONELLA?

ZESPÓŁ ds. LEGIONELLI

Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody. Odpowiada za wdrożenie procedur i kontrolę procesów.

W ostatnich coraz cześciej odnotowywane są przypadki  infekcji wywołanych bakteriami Legionella. Aktualnie legionelioza traktowana  jest jako globalny problem zdrowotny. Zaniedbania związane z bezpieczeństwem higienicznym wody nie są już akceptowane ani tolerowane. Firmy, które nie kontrolują ryzyka związanego z bakteriami Legionella w swoich obiektach, mogą  zostać ukarane grzywnami a w niektórych poważnych przypadkach osoby odpowiedzialne i właściciele firm mogą zostać skazani na kilka lat więzienia z powodu nieumyślnego spowodowania śmierci.

Pracodawcy, wynajmujący i osoby odpowiedzialne ponoszą odpowiedzialność na podstawie przepisów nakłądających na nie  obowiązek nadzorowania i kontrolowania ryzyka związanego z bakteriami Legionella w obiektach.

POWOŁAJ ZESPÓŁ

Powołany w organizacji zespół profesjnalistów ma za zadanie wdrożyć i kontrolować procesy związane z bepieczeństwem wody

SKORZYSTAJ Z KONSULTACJI

Zewnętrzni konsultanci ds. bezpieczeństwa wody, pomogą w przygotowaniu procedur i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technicznych

WPROWADŹ SYSTEM OCHRONY INSTALACJI

Ochrona instalacji wodnych przed powstawiniem biofilmu i usunięcie biofilmu z instalacji, ułatwia utrzymanie bezpieczeństwa higienicznegto wody.
Ryzyko legionelli

LEGIONELLA PREWENCJA I KONTROLA

Opracowanie i realizacja programu zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody

ZESPÓŁ ds. LEGIONELLI

Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody. Odpowiada za wdrożenie procedur i kontrolę procesów.

POLSKA. Liczba zachorowań związanych z zainfekowaniem bakteriami Legionella (źr. ECDC)

11

2013

12

2014

23

2015

24

2016

38

2017

EUROPA. Liczba zachorowań związanych z zainfekowaniem bakteriami Legionella (źr. ECDC)

5835

2013

6878

2014

6972

2015

7094

2016

9238

2017

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I KONTROLI LEGIONELLI

Wdrożenie planu bezpieczeństwa wodnego (PBW), jest uznawane jako najskuteczniejszy sposób na zminimalizowanie ryzyka związanego z nieodpowiednią jakością wody od źródła do punktu użytkowania. Jest to podejście zapobiegawcze, którego celem jest zidentyfikowanie słabych punktów w systemie oraz realizowanie czynności kontrolnych i obsługowych, pozwalajacych na monitorowanie ryzyka dla użytkowników i każdego, kto może być narażony na infekcję bakterią Legionella.

Bakterie Legionella kolonizują w głownej mierze osady biologiczne w instalacjach wodnych. Usunięcie bakterii z wody, tylko nieznacznie zmniejsza ryzyka rozprzestrzeniania się bakteri w systemie wodnym i poza nim.

Występowanie bakterii Legionella w wodzie (plankton) 5%
Występowanie bakterii Legionella w biofilmie 95%