Oferta

Usuwanie bakterii Legionella

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella

Jeśli podejmujemy się wykonania zadania, dajemy gwarancję na skuteczność naszych działań.

Legionella dezynfekcja

Usuwanie, eliminacja bakterii Legionella w instalacjach wodnych polega na likwidacji kolonii bakterii w osadach mineralnych i osadach biologicznych występujących w rozległych liniach dystrybucji i przygotowania wody.  Eliminacja bakterii z samej wody jest wtórnym ale istotnym elementem dezynfekcji. W wodzie występuje tylko około 5% kolonii bakterii w postaci zawieszonego planktonu, pozostałe kolonie bakterii Legionella znajdują się w osadach. Bakterie zawieszone w wodzie lub znajdujące się we wnętrzu innych mikroorganizmów (np. ameby) przemieszczają się wraz z przepływającą wodą. W ten sposób skażenie rozprzestrzenia się w obrębie całej instalacji wodnej.

Eliminujemy bakterie legionella w instalacjach wodnych

Skorzystaj z usług naszych specjalistów. Mają wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne. Są w stanie doradzić i przeszkolić twoje służby techniczne.

Obiekty które obsługujemy

 • SZPITALE
 • SANATORIA
 • DOMY SENIORA
 • BURSY
 • AKADEMIKI
 • BASENY I SPA
 • HOTELE
 • KOSZARY
 • OBIEKTY ZAKONNE
 • ZAKŁADY PRODUKCYJNE
 • DOMY MIESZKALNE
 • BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI
 • i wiele innych

Eliminacja bakterii Legionella

Badania i doświadczenia specjalistów potwierdzają, że odpowiednio kontrolowana i obsługiwana instalacja oraz dodatkowa stała dezynfekcja zapewnia gwarancję sukcesu w walce z bakteriami Legionella.

Oczywiście wymagana jest świadoma współpraca ze strony użytkowników i służb technicznych zajmujących się obsługą i konserwacją instalacji wodnych.
Kontrolne badania wody na obecność bakterii Legionella, służą do potwierdzenia, skuteczności stosowanych praktyk.

Oferowane przez nas rozwiązania w obszarze kontroli ryzyka i eliminacji bakterii Legionella w instalacjach wodnych.

A 1. Usługa polegająca na wykonaniu skróconej procedury oceny ryzyka i eliminacji bakterii z instalacji:

 • przeprowadzenie audytu technicznego celem rozpoznania przyczyn namnażania się i rozprzestrzeniania bakterii Legionella
 • przegląd realizacji czynności kontrolno obsługowych i stosowanych procedur pod kątem najlepszych praktyk i zaleceń bezpieczeństwa higienicznego
 • określenie potrzeb wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących procedur
 • wskazanie obszarów wymagających poprawy
 • czasowe zainstalowanie urządzenia z technologią Hydropath, którego zadaniem będzie usuniecie z wody bakterii Legionella oraz usunięcie z instalacji osadów mineralnych i biologicznych

A 2. Usługa polegająca na wykonaniu skróconej procedury oceny ryzyka i zapewnieniu trwałej eliminacji bakterii z instalacji:

 • przeprowadzenie audytu technicznego celem rozpoznania przyczyn namnażania się i rozprzestrzeniania bakterii Legionella
 • przegląd realizacji czynności kontrolno obsługowych i stosowanych procedur pod kątem najlepszych praktyk i zaleceń bezpieczeństwa higienicznego
 • określenie potrzeb wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących procedur
 • wskazanie obszarów wymagających poprawy
 • zainstalowanie urządzenia z technologią Hydropath, którego zadaniem będzie trwałe zabezpieczanie wody i instalacji przed namnażaniem bakterii Legionella oraz powstawaniem osadów mineralnych i biologicznych

B 1. Usługa polegająca na wykonaniu pełnego audytu ryzyka i oceny ryzyka  instalacji wodnych w obiekcie:

 • zrealizowanie kompleksowego audytu operacyjnego obejmującego poniższe elementy
 • rozpoznanie źródeł i przyczyn namnażania się i rozprzestrzeniania bakterii Legionella
 • przegląd realizacji czynności kontrolno obsługowych objętych audytem ryzyka
 • sprawdzanie stosowanych procedur pod kątem obowiązujących przepisów
 • analiza kluczowych procesów i zasobów w organizacji pod kątem realizowanych procesów obsługowych i kontrolnych
 • określenie potrzeb wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących procedur
 • wskazanie obszarów wymagających poprawy
 • przygotowanie raportu z audytu wraz z macierzą ryzyka i sugestiami wprowadzenia procedur i rozwiązań związanych z zarządzaniem ryzykiem

C 1. Szkolenia dla personelu technicznego i kadry zarządzającej obiektem oraz jego infrastrukturą techniczną związanych z kontrolą ryzyka.

Eliminacja bakterii Legionella – brak efektów!

W wielu przypadkach dezynfekcja termiczna nie jest skuteczna w eliminacji bakterii Legionella – dlaczego?

 • trudno jest uzyskać i utrzymywać odpowiednie temperatury ciepłej wody użytkowej, na wszystkich odbiorach przez 30 minut
 • w instalacji dystrybucji wody występują osady mineralne i biologiczne, chroniące bakterie przed skutkami wzrostu temperatury
 • instalacja została zaprojektowana i/lub wykonana niezgodnie z przepisami

Dokonamy analizy technicznej instalacji przygotowania i dystrybucji wody.

Zasugerujemy skuteczne i niezbędne działania w celu eliminacji skażenia.

Legionella – kompleksowe działania

 • Eliminujemy z wody bakterie Legionella na poziomie 95% przy jednokrotnym przepływie wody.
 • Usuwamy z instalacji osady kamienia kotłowego i biofilmu.
 • Ograniczamy korozyjność instalacji.
 • Trwale zabezpieczamy instalacje przed ponownym wzrostem skażenia powyżej dopuszczalnych przepisami poziomów.
 • Oferujemy naszym Klientom, zestaw wytycznych związanych z bezpiecznym pod względem higienicznym eksploatowaniem instalacji wodnych.

Legionella – dezynfekcja termiczna

 • 70 do 80 stopni C: zalecany zakres dezynfekcji
 • W temperaturze 66 stopni C: bakterie Legionella umierają w ciągu 2 minut
 • W temperaturze 60 stopni C: bakterie Legionella umierają w ciągu 32 minut
 • W temperaturze 55 stopniach C: bakterie Legionella umierają w ciągu 5 do 6 godzin
 • Powyżej 50 stopni C:  mogą przetrwać, ale nie rozmnażają się
 • 35 do 46 stopni C: Idealny zakres dla intensywnego wzrostu bakterii
 • 20 do 50 stopni C: zakres wzrostu bakterii
 • Poniżej 20 stopni C: Legionella może przetrwać, ale jest uśpiona

DAJEMY GWARANCJĘ

Trwał eliminacja bakterii Legionella zależy od temperatur wody oraz procedur obsługowych wykonywanych przez użytkowników instalacji.

Równie ważne są kontrolno-obsługowe działania służb technicznych Klienta.

 • Stosujemy nowoczesne nieinwazyjne, niechemiczne technologie dezynfekcji wody i instalacji.
 • Wszystkie czynności wykonujemy w trakcie normalnej pracy instalacji. Nie są wymagane przerwy techniczne i wyłączanie instalacji z eksploatacji.
 • Nasze działania nie pogarszają jakości wody i nie wpływają negatywnie na materiały z jakich wykonane są instalacje.
 • Trwale chronimy instalacje przed namnażaniem się bakterii Legionella i ich rozprzestrzenianiem.

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy