Usuwanie bakterii Legionella

Usuwanie bakterii Legionella

Legionella dezynfekcja

Usuwanie, eliminacja bakterii Legionella w instalacjach wodnych polega na likwidacji kolonii bakterii w osadach mineralnych i osadach biologicznych występujących w rozległych liniach dystrybucji i przygotowania wody.  Eliminacja bakterii z samej wody jest wtórnym ale istotnym elementem dezynfekcji. W wodzie występuje tylko około 5% kolonii bakterii w postaci zawieszonego planktonu, pozostałe kolonie bakterii Legionella znajdują się w osadach. Bakterie zawieszone w wodzie lub znajdujące się we wnętrzu innych mikroorganizmów (np. ameby) przemieszczają się wraz z przepływającą wodą. W ten sposób skażenie rozprzestrzenia się w obrębie całej instalacji wodnej.

Eliminujemy bakterie legionella w instalacjach wodnych

Skorzystaj z usług naszych specjalistów. Mają wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne. Są w stanie doradzić i przeszkolić twoje służby techniczne.

Obiekty które obsługujemy
 • SZPITALE
 • SANATORIA
 • DOMY SENIORA
 • BURSY
 • AKADEMIKI
 • BASENY I SPA
 • HOTELE
 • KOSZARY
 • OBIEKTY ZAKONNE
 • ZAKŁADY PRODUKCYJNE
 • DOMY MIESZKALNE
 • BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI
 • i wiele innych

Eliminacja bakterii Legionella

Badania i doświadczenia specjalistów potwierdzają, że odpowiednio kontrolowana i obsługiwana instalacja oraz dodatkowa stała dezynfekcja zapewnia gwarancję sukcesu w walce z bakteriami Legionella.
Oczywiście wymagana jest świadoma współpraca ze strony użytkowników i służb technicznych zajmujących się obsługą i konserwacją instalacji wodnych.
Kontrolne badania wody na obecność bakterii Legionella, służą do potwierdzenia, skuteczności stosowanych praktyk.

Oferowane przez nas rozwiązania w obszarze kontroli ryzyka i eliminacji bakterii Legionella w instalacjach wodnych.

A 1. Usługa polegająca na wykonaniu skróconej procedury oceny ryzyka i eliminacji bakterii z instalacji:

 • przeprowadzenie audytu technicznego celem rozpoznania przyczyn namnażania się i rozprzestrzeniania bakterii Legionella
 • przegląd realizacji czynności kontrolno obsługowych i stosowanych procedur pod kątem najlepszych praktyk i zaleceń bezpieczeństwa higienicznego
 • określenie potrzeb wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących procedur
 • wskazanie obszarów wymagających poprawy
 • czasowe zainstalowanie urządzenia z technologią Hydropath, którego zadaniem będzie usuniecie z wody bakterii Legionella oraz usunięcie z instalacji osadów mineralnych i biologicznych

A 2. Usługa polegająca na wykonaniu skróconej procedury oceny ryzyka i zapewnieniu trwałej eliminacji bakterii z instalacji:

 • przeprowadzenie audytu technicznego celem rozpoznania przyczyn namnażania się i rozprzestrzeniania bakterii Legionella
 • przegląd realizacji czynności kontrolno obsługowych i stosowanych procedur pod kątem najlepszych praktyk i zaleceń bezpieczeństwa higienicznego
 • określenie potrzeb wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących procedur
 • wskazanie obszarów wymagających poprawy
 • zainstalowanie urządzenia z technologią Hydropath, którego zadaniem będzie trwałe zabezpieczanie wody i instalacji przed namnażaniem bakterii Legionella oraz powstawaniem osadów mineralnych i biologicznych

B 1. Usługa polegająca na wykonaniu pełnego audytu ryzyka i oceny ryzyka  instalacji wodnych w obiekcie:

 • zrealizowanie kompleksowego audytu operacyjnego obejmującego poniższe elementy
 • rozpoznanie źródeł i przyczyn namnażania się i rozprzestrzeniania bakterii Legionella
 • przegląd realizacji czynności kontrolno obsługowych objętych audytem ryzyka
 • sprawdzanie stosowanych procedur pod kątem obowiązujących przepisów
 • analiza kluczowych procesów i zasobów w organizacji pod kątem realizowanych procesów obsługowych i kontrolnych
 • określenie potrzeb wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących procedur
 • wskazanie obszarów wymagających poprawy
 • przygotowanie raportu z audytu wraz z macierzą ryzyka i sugestiami wprowadzenia procedur i rozwiązań związanych z zarządzaniem ryzykiem

C 1. Szkolenia dla personelu technicznego i kadry zarządzającej obiektem oraz jego infrastrukturą techniczną związanych z kontrolą ryzyka.

Eliminacja bakterii Legionella - brak efektów!

W wielu przypadkach dezynfekcja termiczna nie jest skuteczna w eliminacji bakterii Legionella – dlaczego?

 • trudno jest uzyskać i utrzymywać odpowiednie temperatury ciepłej wody użytkowej, na wszystkich odbiorach przez 30 minut
 • w instalacji dystrybucji wody występują osady mineralne i biologiczne, chroniące bakterie przed skutkami wzrostu temperatury
 • instalacja została zaprojektowana i/lub wykonana niezgodnie z przepisami

Dokonamy analizy technicznej instalacji przygotowania i dystrybucji wody.

Zasugerujemy skuteczne i niezbędne działania w celu eliminacji skażenia.

Legionella - kompleksowe działania

 • Eliminujemy z wody bakterie Legionella na poziomie 95% przy jednokrotnym przepływie wody.
 • Usuwamy z instalacji osady kamienia kotłowego i biofilmu.
 • Ograniczamy korozyjność instalacji.
 • Trwale zabezpieczamy instalacje przed ponownym wzrostem skażenia powyżej dopuszczalnych przepisami poziomów.
 • Oferujemy naszym Klientom, zestaw wytycznych związanych z bezpiecznym pod względem higienicznym eksploatowaniem instalacji wodnych.

Legionella - dezynfekcja termiczna

 • 70 do 80 stopni C: zalecany zakres dezynfekcji
 • W temperaturze 66 stopni C: bakterie Legionella umierają w ciągu 2 minut
 • W temperaturze 60 stopni C: bakterie Legionella umierają w ciągu 32 minut
 • W temperaturze 55 stopniach C: bakterie Legionella umierają w ciągu 5 do 6 godzin
 • Powyżej 50 stopni C:  mogą przetrwać, ale nie rozmnażają się
 • 35 do 46 stopni C: Idealny zakres dla intensywnego wzrostu bakterii
 • 20 do 50 stopni C: zakres wzrostu bakterii
 • Poniżej 20 stopni C: Legionella może przetrwać, ale jest uśpiona

DAJEMY GWARANCJĘ

Jeśli podejmujemy się wykonania zadania, dajemy gwarancję na skuteczność naszych działań.

Trwał eliminacja bakterii Legionella zależy od temperatur wody oraz procedur obsługowych wykonywanych przez użytkowników instalacji.

Równie ważne są kontrolno-obsługowe działania służb technicznych Klienta.

 • Stosujemy nowoczesne nieinwazyjne, niechemiczne technologie dezynfekcji wody i instalacji.
 • Wszystkie czynności wykonujemy w trakcie normalnej pracy instalacji. Nie są wymagane przerwy techniczne i wyłączanie instalacji z eksploatacji.
 • Nasze działania nie pogarszają jakości wody i nie wpływają negatywnie na materiały z jakich wykonane są instalacje.
 • Trwale chronimy instalacje przed namnażaniem się bakterii Legionella i ich rozprzestrzenianiem.