Oferta

Usługi Legionella Control

  • legionella
  • legionella
  • legionella
  • legionella
  • legionella
  • legionella
Bezpieczeństwo higieniczne wody

Bezpieczeństwo higieniczne wody

Specjalizujemy się w eliminacji bakterii Legionella, analizowaniu zagrożeń, ocenach ryzyka, opracowywaniu planów postępowania w przypadku występowania ponadnormatywnego poziomu skażenia wody i instalacji bakteriami Legionella. Dokonujemy oceny zgodności projektów i zrealizowanych instalacji przygotowania i dystrybucji wody z przepisami i wytycznymi projektowymi w zakresie bezpieczeństwa higienicznego wody.

Akredytowane rozwiązania

Akredytowane rozwiązania

Sugerujemy rozwiązania nowoczesne technologicznie. Są to technologie POE (point of entry-wejście wody do instalacji) i POU(point of use – miejsce odbioru / poboru wody). Umożliwiają one dezynfekcję wody w instalacji oraz skuteczne usuniecie z instalacji osadów mineralnych i osadów biofilmu. Filtry zamontowane na punktach odbioru / poboru (POU) zapewniają dokładną filtrację wody w miejscu poboru.

Gwarancja poufności

Gwarancja poufności

Informacje dotyczącej instalacji wodnych, wyników badań oraz stosowanych procedur, uzyskane od klientów w trakcie audytów traktujemy jako POUFNE.

W naszej ofercie

Eliminacja bakterii Legionella

Eliminacja bakterii Legionella

Skuteczna nieinwazyjna technologia. Bez środków chemicznych.

Audyt Legionella

Audyt Legionella

Audyt zgodności rozwiązań technicznych i procedur z obowiązującymi wytycznymi i przepisami.

Pisemny plan kontroli

Pisemny plan kontroli

Przygotowanie indywidualnych założeń do opracowania i wdrożenia spisanego planu kontroli w zakresie bezpieczeństwa higienicznego wody.

Analiza jakości wody

Analiza jakości wody

Ocena jakości próbek wody pozwala na określenie zakresu działań w obszarze bezpieczeństwa higienicznego wody.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

Specjalistyczna, wielowątkowa ocena ryzyka w zakresie możliwości namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella.

Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Szkolenia dla osób zarządzających, odpowiedzialnych za procedury kontrolne i pracowników obsługi technicznej.

Sugerujemy najlepsze rozwiązania

Sprawdzone praktyki, skuteczne rozwiązania, akredytowane procedury.

Pomocne wskazówki

Pomocne wskazówki

Wskazujemy rozwiązania zgodne z zaleceniami ITB.

Nasi eksperci

Nasi eksperci

To doświadczeni praktycy w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji wodnych.

Akredytowane laboratorium

Akredytowane laboratorium

Niezależne laboratorium działające na terenie całej Polski.

Nasza baza wiedzy

Nasza baza wiedzy

Najlepsze praktyki ECDC, HSG, BSR/ASHARAE 188 USA, aktualne przepisy polskie i europejskie.

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy