Usługi Legionella Control

Usługi Legionella Control

Specjalizujemy się w eliminacji bakterii Legionella, analizowaniu zagrożeń, ocenach ryzyka, opracowywaniu planów postępowania w przypadku występowania ponadnormatywnego poziomu skażenia wody i instalacji bakteriami Legionella. Dokonujemy oceny zgodności projektów i zrealizowanych instalacji przygotowania i dystrybucji wody z przepisami i wytycznymi projektowymi w zakresie bezpieczeństwa higienicznego wody.
Usługi LC
01
Skuteczna nieinwazyjna technologia. Bez środków chemicznych.
02
Audyt zgodności rozwiązań technicznych i procedur z obowiązującymi wytycznymi i przepisami.
03
Przygotowanie indywidualnych założeń do opracowania i wdrożenia spisanego planu kontroli w zakresie bezpieczeństwa higienicznego wody.
04
Ocena jakości próbek wody pozwala na określenie zakresu działań w obszarze bezpieczeństwa higienicznego wody.
05
Specjalistyczna, wielowątkowa ocena ryzyka w zakresie możiwości namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella.
06
Szkolenia dla osób zarządzających, odpowiedzialnych za procedury kontrolne i pracowników obsługi technicznej.
Informacje dotyczącej instalacji wodnych, wyników badań oraz stosowanych procedur, uzyskane od klientów w trakcie audytów traktujemy jako POUFNE.

SUGERUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

Sprawdzone najlepsze praktyki, skuteczne rozwiązania, akredytowane procedury. To wchodzi w zakres naszych usług.

POMOCNE WSKAZÓWKI

Sugerujemy sprawdzone rozwiązania.

NASI EKSPERCI

To doświadczeni praktycy.

AKREDYTOWANE LABOLATORIUM

Oferuje szeroki zakres badań.

BAZA WIEDZY

Najlepsze praktyki, aktualne przepisy.