Usługi Legionella Control

Usługi Legionella Control

USŁUGI LEGIONELLA CONTROL

Specjalizujemy się w eliminacji bakterii Legionella, analizowaniu zagrożeń, ocenach ryzyka, opracowywaniu planów postępowania w przypadku występowania ponadnormatywnego poziomu skażenia wody i instalacji bakteriami Legionella. Dokonujemy oceny zgodności projektów i zrealizowanych instalacji przygotowania i dystrybucji wody z przepisami i wytycznymi projektowymi w zakresie bezpieczeństwa higienicznego wody.

Sugerujemy rozwiązania nowoczesne technologicznie. Są to technologie POE i POU. Umożliwiają one dezynfekcję wody w instalacji oraz skuteczne usuniecie z instalacji osadów mineralnych i osadów biofilmu. Filtry POU zapewniają dokładną filtrację wody w miejscu poboru.

Informacje dotyczącej instalacji wodnych, wyników badań oraz stosowanych procedur, uzyskane od klientów w trakcie audytów traktujemy jako POUFNE.

W NASZEJ
OFERCIE

Skuteczna nieinwazyjna technologia. Bez środków chemicznych.
Ocena jakości próbek wody pozwala na określenie zakresu działań w obszarze bezpieczeństwa higienicznego wody.
Audyt zgodności rozwiązań technicznych i procedur z obowiązującymi wytycznymi i przepisami.
Specjalistyczna, wielowątkowa ocena ryzyka w zakresie możiwości namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella.
Przygotowanie indywidualnych założeń do opracowania i wdrożenia spisanego planu kontroli w zakresie bezpieczeństwa higienicznego wody.
Szkolenia dla osób zarządzających, odpowiedzialnych za procedury kontrolne i pracowników obsługi technicznej.

SUGERUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

Sprawdzone praktyki, skuteczne rozwiązania, akredytowane procedury.

POMOCNE WSKAZÓWKI

Wskazujemy rozwiązania zgodne z zaleceniami ITB.

NASI EKSPERCI

To doświadczeni praktycy w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji wodnych.

AKREDYTOWANE LABOLATORIUM

Niezależne laboratorium działające na terenie całej Polski.

NASZA BAZA WIEDZY

Najlepsze praktyki ECDC, HSG, BSR/ASHARAE 188 USA, aktualne przepisy polskie i europejskie.