Testy i analiza jakości wody

Testy i analiza jakości wody

Bakterie Legionella mogą występować w twojej instalacji wodnej!

Jeśli nie wykonasz testów laboratoryjnych próbek wody, skąd możesz mieć pewność, że nie zawiera ona niebezpiecznych ilości bakterii!

Okresowe pobieranie próbek i testowanie źródeł wody, na obecność bakterii jest cennym sposobem wykazania, że ​​osiąga się odpowiednią kontrolę nad takim układem wodnym.

testy próbek wody

Badanie próbek wody przez akredytowane laboratorium

Testy powinny obejmować badanie próbek wody pobranych w kilku reprezentatywnych miejscach, minimum 3!

Testujemy wodę pod kątem obecności bakterii Legionella i innych patogenów przenoszonych przez wodę powszechnie występujących w sztucznych systemach wodnych i możemy powiedzieć, czy woda spełnia aktualne normy prawne. Próbki powinny precyzyjnie określać miejsce poboru. Ponadto zawsze musi być odnotowana temperatura poboru próbek wody.

Nasza analiza wyników i ich interpretacja pozwala zapewnić, że usługi wsparcia są precyzyjne i niezawodne.  Informacje na temat prowadzonych działań kontrolnych, monitorujących i dezynfekujących ułatwia zarządzanie ryzykiem.

Okresowe pobieranie próbek i testowanie źródeł wody pod kątem obecności tych bakterii jest cennym sposobem wykazania organowi regulacyjnemu, klientom, użytkownikom i innym osobom, że osiąga się i utrzymuje odpowiednią kontrolę nad systemem wodnym oraz że poziomy legionelli są trzymane w bezpiecznym zakresie.

Namnażanie bakterii Legionella

Legionella - praktyczne wsparcie

Wielu dostawców usług laboratoryjnych przedstawia klientom wyniki każdego testu bez jakiejkolwiek interpretacji lub wsparcia. Mamy doświadczenie w zakresie kontroli i analizie namnażania bakterii Legionella. Oznacza to, że możemy wyjaśnić w języku wolnym od żargonu, jak wyniki testów, wpłyną na podjecie wymaganych działań związanych z zarządzaniem ryzykiem. Pomożemy w opracowaniu praktycznego planu rozwiązania zidentyfikowanych problemów w sposób skuteczny i na czas.