Testy i analiza jakości wody

Testy i analiza jakości wody

ANALIZA PRÓBEK WODY

Współpracujemy z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami obsługującymi teren całej Polski.

Prosimy o kontakt telefoniczny, wskażemy właściwe dla danej lokalizacji laboratorium.

Pobór i badanie próbek wody przez akredytowane laboratorium

Dla instalacji c.w.u. testy powinny obejmować badanie próbek wody pobranych w kilku reprezentatywnych miejscach, minimum 3!

Badamy wodę pod kątem obecności bakterii Legionella i innych patogenów przenoszonych przez wodę powszechnie występujących w sztucznych systemach wodnych i możemy powiedzieć, czy woda spełnia aktualne normy prawne.

  • Przy poborze próbek oraz ich transporcie stosowane są odpowiednie procedury
  • Raport badania precyzyjnie określa datę i miejsce poboru
  • Specjalista odnotowuje temperaturę poboru próbek wody

Nasza analiza wyników i ich indywidualna interpretacja pozwala określić czy zachowane są parametry eksploatacyjne oraz czy procedury obsługowe i serwisowe w obrębie instalacji realizowane są prawidłowo.

  • Przekazane informacje na temat działań kontrolnych, monitorujących i związanych z dezynfekcją wody ułatwiają zarządzanie ryzykiem.
  • Okresowe pobieranie próbek i testowanie źródeł wody pod kątem obecności bakterii jest sposobem wykazania organowi regulacyjnemu, klientom, użytkownikom i innym osobom, że osiąga się i utrzymuje odpowiednią kontrolę nad systemem wodnym.

Namnażanie bakterii Legionella

LEGIONELLA - PRAKTYCZNE WSPARCIE

Wielu dostawców usług laboratoryjnych przedstawia klientom wyniki każdego testu bez jakiejkolwiek interpretacji lub wsparcia. Mamy doświadczenie w zakresie kontroli i analizie namnażania bakterii Legionella. Oznacza to, że możemy wyjaśnić w języku wolnym od żargonu, jak wyniki testów, wpłyną na podjęcie wymaganych działań związanych z zarządzaniem ryzykiem. Pomożemy w opracowaniu praktycznego planu rozwiązania zidentyfikowanych problemów w sposób skuteczny i na czas.