Zamknięty hotel po śmierci klienta

Zewnętrzni audytorzy oceny ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa higienicznego, zostali wezwani do hotelu w którym rok wcześniej dwaj goście hotelowi zachorowali na chorobę legionistów i jedna z tych osób zmarła.

Po przeprowadzeniu dochodzenia, hotel został zamknięty na dwa miesiące w związku z niezbędnymi działaniami naprawczymi w systemie wodnym obiektu, po wykryciu serotypu DNA bakterii Legionella.

Część hotelu została ponownie zamknięta po kilku miesiącach, po stwierdzeniu podwyższonej liczby bakterii Legionella w instalacji wodnej. Dwukrotne zamknięcie hotelu spowodowało poważną stratę, nastąpił problem z płynnością finansową.

Bakterie Legionella w hotelu – konsekwencje.

Wiele osób zarządzających obiektami hotelowymi, dąży do ograniczenia kosztów związanych z podgrzewaniem wody użytkowej obniżając jej temperaturę.  Zapomina o kosztach jakie mogą powstać w przypadku braku zgodności parametrów eksploatacji instalacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa higienicznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, administrator obiektu może odpowiadać przed sądem za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa higienicznego wody dostarczanej użytkownikom obiektu.  Osoby odpowiedzialne, mogą odpowiadać również za szkody wywołane na zdrowiu użytkowników skażonej biologicznie wody.

Sygn. akt I ACa 90/13 / I ACz 139/13, dnia 29 maja 2013 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny

Specjaliści w zakresie eliminacji bakterii Legionella, pomagają w zachowaniu instalacji wodnych na bezpiecznym poziomie higienicznym. Ich usługi są wielokrotnie tańsze niż koszty utraty dochodów i wypłaconych odszkodowań.

Żródło: Shropshire Star