Szkolenie legionella dla kadry zarządzającej

LCOLM1

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella

Nasze szkolenie na temat legionelli zapewnia zwięzłe omówienie tematu skierowane dla menedżerów i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Obejmuje zarządzanie i kontrolę bakterii Legionella oraz choroby legionistów w miejscu pracy.Ten moduł szkoleniowy LCOLM1, jest jednym z elementów naszej serii szkoleń ONLINE/OFFLINE dla osób zajmujących się legionellą i umożliwia istotny przegląd zagadnień związanych z chorobą legionistów, kontroli ryzyka związanego z legionellą oraz aktualnych wymogów zgodności z przepisami polskimi.

Uczestnicy kursów ONLINE mogą pobrać bezpłatny program Microsoft Teams na dowolne urządzenie np. komputer, tablet, telefon lub korzystać ze strony www tego programu.

Tutaj można pobrać wersje klasyczną aplikacji Teams lub skorzystać z wersji na przeglądarkę stron www 

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla osób, które oczekują przeglądu zagadnień związanych z kontrolą i zarządzaniem bakteriami Legionella i chorobą legionistów w miejscu pracy. Może obejmować właścicieli firm, dyrektorów firm, kierowników wyższego szczebla, menedżerów biznesowych oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy.

MODUŁ LCOLM1 OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 1. Co to jest choroba legionistów?
 2. Szczegóły dotyczące występowania legionelozy.
 3. Przyczynowy łańcuch choroby legionistów.
 4. Gdzie występują bakterie Legionella?
 5. W jaki sposób dochodzi do infekcji?
 6. Jakie są warunki wzrostu bakterii Legionella?
 7. Ramy prawne
 8. Czy mamy skuteczną kontrolę zarządzania ryzykiem?
 9. Przegląd polskiego ustawodawstwa dotyczącego legionelli i zaleceń.
 10. Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bakteriami Legionella.
 11. Podmiot odpowiedzialny – praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z bakteriami Legionella.
 12. Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania systemów kontroli.
 13. Kontrolowanie namnażania bakterii Legionella za pomocą temperatury.
 14. Przegląd głównych znanych elementów ryzyka związanych z bakteriami Legionella.

Moduł szkoleniowy – Szkolenie legionella dla kadry zarządzającej, kończy się egzaminem wielokrotnego wyboru obejmującym 12 pytań wybranych z materiału kursu. Próg zaliczenia wynosi 70%. Dozwolone są 3 próby egzaminacyjne.

Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy Microsoft Forms i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy