Ocena ryzyka – Legionella

LCOL2

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella

Szkolenie z oceny ryzyka związanego z bakteriami Legionella w procedurach zarządzania i kontroli – moduł szkoleniowy LCOL2 jest drugim z naszych podstawowych kursów szkoleniowych OFFLINE/ONLINE z zakresu legionelli. Kurs stanowi rozwinięcie i uzupełnienie zagadnień objętych modułem LCOL1 i dostarcza szczegółowych informacji oraz wskazówek dotyczących ważnych obszarów oceny ryzyka i kontroli zarządzania bakteriami Legionella.

Uczestnicy kursów ONLINE mogą pobrać bezpłatny program Microsoft Teams na dowolne urządzenie np. komputer, tablet, telefon lub korzystać ze strony www tego programu.

Tutaj można pobrać wersje klasyczną aplikacji Teams lub skorzystać z wersji na przeglądarkę stron www 

MODUŁ LCOL2 OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 1. Ocena ryzyka związanego z bakteriami Legionella.
 2. Ryzyko związane z wieżami chłodniczymi.
 3. Ryzyko w obszarze ciepłej i zimnej wody.
 4. Inne obszary ryzyka
 5. Macierz ryzyka legionelozy.
 6. Obowiązki kierownictwa w zarządzaniu ryzykiem.
 7. Pisemne schematy procedur obsługowych i kontrolnych.
 8. Ewidencjonowanie.
 9. Działania w przypadku wystąpienia ponadnormatywnego skażenia.

Moduł szkoleniowy – Ocena ryzyka – Legionella, kończy się egzaminem wielokrotnego wyboru obejmującym 12 pytań wybranych z materiału kursu. Próg zaliczenia wynosi 70%. Dozwolone są 3 próby egzaminacyjne.

Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy Microsoft Forms i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy