Bakterie Legionella - Legioneloza

Szkolenie Legionella Control LCOL1

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella

Bakterie Legionella – Legionelloza, moduł szkoleniowy LCOL1 jest pierwszym z naszych podstawowych kursów szkoleniowych  i stanowi istotną część naszego programu szkoleniowego dotyczącego bakterii Legionella.

Uczestnicy kursów ONLINE – TEAMS mogą pobrać bezpłatny program Microsoft Teams na dowolne urządzenie np. komputer, tablet, telefon lub korzystać ze strony www tego programu.

Tutaj można pobrać wersje klasyczną aplikacji Teams lub skorzystać z wersji na przeglądarkę stron www

Kurs obejmuje wprowadzenie do tematu i zawiera szereg podstawowych zagadnień, które pomagają stworzyć solidne podstawy do poszerzenia wiedzy dotyczącej choroby legionistów i zarządzania ryzykiem związanym z bakteriami Legionella w systemach wodnych.

MODUŁ LCOL1 OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 1. Co to jest choroba legionistów?
 2. Przegląd zidentyfikowanych gatunków Legionella.
 3. Szczegóły dotyczące występowania legionellozy.
 4. Punkt widzenia specjalistów.
 5. Przyczynowy łańcuch choroby legionistów.
 6. Gdzie występują bakterie Legionella?
 7. Jakie są warunki sprzyjające wzrostowi bakterii Legionella?
 8. Ramy prawne.
 9. Czy mamy skuteczną kontrolę zarządzania ryzykiem?
 10. Przegląd polskiego ustawodawstwa dotyczącego Legionelli i zaleceń.
 11. Międzynarodowe standardy w zakresie bakterii Legionella.
 12. Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bakteriami Legionella.
 13. Praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z bakteriami Legionella.
 14. Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania systemów kontroli.
 15. Kontrolowanie namnażania bakterii Legionella za pomocą temperatury.
 16. Przegląd głównych znanych elementów ryzyka związanych z bakteriami Legionella.

Moduł szkoleniowy – Bakterie Legionella – Legioneloza, kończy się egzaminem wielokrotnego wyboru obejmującym 12 pytań wybranych z materiału kursu. Próg zaliczenia wynosi 70%. Dozwolone są 3 próby egzaminacyjne.

Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy Microsoft Forms i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy