Kontrola bakterii Legionella w systemach ciepłej i zimnej wody

Szklenie Legionella Control LCOL3

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella

Kontrola Legionelli w systemach ciepłej i zimnej wody, moduł szkoleniowy LCOL3 stanowi istotną część naszego programu szkoleniowego z zakresu legionelli.

Uczestnicy kursów ONLINE – TEAMS mogą pobrać bezpłatny program Microsoft Teams na dowolne urządzenie np. komputer, tablet, telefon lub korzystać ze strony www tego programu.

Tutaj można pobrać wersje klasyczną aplikacji Teams lub skorzystać z wersji na przeglądarkę stron www 

Szkolenie zawiera uzupełnienie zagadnień związanych z kontrolą bakterii Legionella w systemach ciepłej i zimnej wody, objętą modułami szkoleń LCOL1LCOL2.

Moduł LCOL3 obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzaje systemów ciepłej i zimnej wody, w tym systemy grawitacyjne z recyrkulacją, systemy grawitacyjne bez recyrkulacji i systemy ciśnieniowe.
 2. Kluczowe elementy dobrego projektu.
 3. Ocena ryzyka związanego z bakteriami ciepłej i zimnej wody.
 4. Bezpieczna praca systemu.
 5. Systemy kontroli temperatury i uzdatniania wody.
 6. Pisemny schemat.
 7. Prowadzenie dokumentacji i rejestru zdarzeń.
 8. Rutynowe monitorowanie i analiza.
 9. Procedury czyszczenia i dezynfekcji systemów.

Moduł szkoleniowy – Kontrola bakterii Legionella w systemach ciepłej i zimnej wody, kończy się egzaminem wielokrotnego wyboru obejmującym 12 pytań wybranych z materiału kursu. Próg zaliczenia wynosi 70%. Dozwolone są 3 próby egzaminacyjne.

Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy Microsoft Forms i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

 

 

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy