Ocena ryzyka – Legionella

Szkolenie Legionella Control LCOL2

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella

Szkolenie z oceny ryzyka związanego z bakteriami Legionella w procedurach zarządzania i kontroli – moduł szkoleniowy LCOL2 jest drugim z naszych podstawowych kursów szkoleniowych z zakresu legionelli. Kurs stanowi rozwinięcie i uzupełnienie zagadnień objętych modułem LCOL1 i dostarcza szczegółowych informacji oraz wskazówek dotyczących ważnych obszarów oceny ryzyka i kontroli zarządzania bakteriami Legionella.

Uczestnicy kursów ONLINE – TEAMS mogą pobrać bezpłatny program Microsoft Teams na dowolne urządzenie np. komputer, tablet, telefon lub korzystać ze strony www tego programu.

Tutaj można pobrać wersje klasyczną aplikacji Teams lub skorzystać z wersji na przeglądarkę stron www 

MODUŁ LCOL2 OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 1. Ocena ryzyka związanego z bakteriami Legionella.
 2. Ryzyko związane z wieżami chłodniczymi.
 3. Ryzyko w obszarze ciepłej i zimnej wody.
 4. Inne obszary ryzyka
 5. Macierz ryzyka legionelozy.
 6. Obowiązki kierownictwa w zarządzaniu ryzykiem.
 7. Pisemne schematy procedur obsługowych i kontrolnych.
 8. Ewidencjonowanie.
 9. Działania w przypadku wystąpienia ponadnormatywnego skażenia.

Moduł szkoleniowy – Ocena ryzyka – Legionella, kończy się egzaminem wielokrotnego wyboru obejmującym 12 pytań wybranych z materiału kursu. Próg zaliczenia wynosi 70%. Dozwolone są 3 próby egzaminacyjne.

Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy Microsoft Forms i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy