Szkolenie legionella dla kadry zarządzającej

Szkolenie Legionella Control LCOLM1

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella

Nasze szkolenie na temat legionelli zapewnia zwięzłe omówienie tematu skierowane dla menedżerów i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Obejmuje zarządzanie i kontrolę bakterii Legionella oraz choroby legionistów w miejscu pracy. Ten moduł szkoleniowy LCOLM1, jest jednym z elementów naszej serii szkoleń dla osób zajmujących się legionellą i umożliwia istotny przegląd zagadnień związanych z chorobą legionistów, kontroli ryzyka związanego z legionellą oraz aktualnych wymogów zgodności z przepisami polskimi.

Uczestnicy kursów ONLINE – TEAMS mogą pobrać bezpłatny program Microsoft Teams na dowolne urządzenie np. komputer, tablet, telefon lub korzystać ze strony www tego programu.

Tutaj można pobrać wersje klasyczną aplikacji Teams lub skorzystać z wersji na przeglądarkę stron www 

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla osób, które oczekują przeglądu zagadnień związanych z kontrolą i zarządzaniem bakteriami Legionella i chorobą legionistów w miejscu pracy. Może obejmować właścicieli firm, dyrektorów firm, kierowników wyższego szczebla, menedżerów biznesowych oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy.

MODUŁ LCOLM1 OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 1. Co to jest choroba legionistów?
 2. Szczegóły dotyczące występowania legionelozy.
 3. Przyczynowy łańcuch choroby legionistów.
 4. Gdzie występują bakterie Legionella?
 5. W jaki sposób dochodzi do infekcji?
 6. Jakie są warunki wzrostu bakterii Legionella?
 7. Ramy prawne
 8. Czy mamy skuteczną kontrolę zarządzania ryzykiem?
 9. Przegląd polskiego ustawodawstwa dotyczącego legionelli i zaleceń.
 10. Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bakteriami Legionella.
 11. Podmiot odpowiedzialny – praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z bakteriami Legionella.
 12. Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania systemów kontroli.
 13. Kontrolowanie namnażania bakterii Legionella za pomocą temperatury.
 14. Przegląd głównych znanych elementów ryzyka związanych z bakteriami Legionella.

Moduł szkoleniowy – Szkolenie legionella dla kadry zarządzającej, kończy się egzaminem wielokrotnego wyboru obejmującym 12 pytań wybranych z materiału kursu. Próg zaliczenia wynosi 70%. Dozwolone są 3 próby egzaminacyjne.

Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy Microsoft Forms i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy