Przepisy i wytyczne międzynarodowe

Międzynarodowe przepisy dotyczące Legionelli

  • legionella
  • legionella
  • legionella
  • legionella
  • legionella
  • legionella

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)  publikuje coroczne sprawozdanie epidemiologiczne poświęcone chorobie legionistów. Raport opiera się na obszernych danych pochodzących z europejskiego systemu nadzoru. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

 

Publikacje HSE

HSE ACOP L8 – Control of Legionella

HSG274 Part 1 – Evaporative Cooling Systems

HSG274 Part 2 – Hot & Cold Water

HSG274 Part 3 – Other Risks

Health and Safety Executive (HSE) jest brytyjskim krajowym organem regulacyjnym ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

2020/2184

z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie krajowej aktualizacji przepisów dotyczących Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy