Poradnik ESGLI dotyczący zarządzania legionellą w praktykach dentystycznych podczas pandemii COVID-19

 

Wytyczne ESGLI

Gabinety dentystyczne

Chociaż systemy wodne mogą nie wydawać się być wysoko na liście priorytetów podczas pandemii COVID-19, ważne jest dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu, że systemy wodne w gabinetach dentystycznych, w tym linie wody w oddziale dentystycznym i związane z nimi urządzenia, są bezpiecznie zarządzane. Tam, gdzie gabinety dentystyczne zostały zamknięte lub ich sposób użytkowania został ograniczony w ciągu ostatnich kilku miesięcy z powodu COVID-19, ważne jest zarządzanie systemami wodnymi, aby nie stwarzały ryzyka infekcji. Wytyczne mają na celu zapewnienie usługodawcom opieki dentystycznej wskazówek na temat bezpieczeństwa ich linii wodnych. Pełny dokument ( j. angielski) do pobrania w tym miejscu.

 

 

Legionella Control

pomaga we wdrożeniu wytycznych ESGLI

Wykonujemy analizę ryzyka, wskazujemy zagrożenia, sugerujemy sposoby postępowania, pomagamy we wprowadzeniu procedur kontrolno-pomiarowych.

Gabinety dentystyczne, powinny brać pod uwagę możliwość wystąpienia chorób wywołanych przez bakterie Legionella pochodzące z systemów i instalacji wodnych. W przypadku kiedy są to choroby współistniejące ryzyko zachorowania na COVID-19 wzrasta.

 

 

Co należy zrobić, aby zarządzać ryzykiem?

Pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem związanym z bakteriami Legionella i wynikającą z tego chorobą legionistów jest ocena zagrożeń, jakie systemy wodne stwarzają dla ciebie i ludzi wokół ciebie. Ocenę ryzyka Legionelli najlepiej powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych specjalistów, zadzwoń do nas pod numer +48 799 099 966