Oferta

Pisemny schemat kontroli – legionella

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella

Spisany plan zarządzania ryzykiem

Spisany schemat kontroli jest istotnym elementem procesu ograniczenia ryzyka. To jeden z najważniejszych dokumentów w procesie zarządzania ryzykiem. Są w nim określone zasoby, środki i działania, uwzględnione w procesie kontroli ryzyka związanego z narażeniem na infekcje chorobowe. Zawiera on listę osób odpowiedzialnych i elementy objęte stosownymi procedurami obsługowo-serwisowymi.

Spisany schemat kontroli

Program kontroli ryzyka – Legionella

Program powinien określać różne środki kontroli oraz sposób ich realizacji oraz oceny. Powinien także opisywać reżimy uzdatniania wody i prawidłowe parametry działania systemu wodnego. Program powinien być konkretny i dotyczyć instalacji chłodniczej i/lub  poszczególnych systemów oraz instalacji ciepłej i zimnej wody. Spisany program kontroli powinien obejmować następujące elementy:

 • cel, powód;
 • zakres;
 • ocena ryzyka;
 • struktura zarządzania:
 • odpowiedzialna osoba (osoby) i ścieżki komunikacji;
 • szkolenia;
 • podział obowiązków;
 • aktualny schemat ideowy przedstawiający rozmieszczenie systemów i instalacji wraz z armaturą i podłączonymi urządzeniami;
 • dokumentację obsługową systemu;
 • stosowane środki ostrożności, aby zapobiegać  lub zminimalizować ryzyko (dot. Instalacji wodnych)
 • wyniki testów, kontrole operacyjne, kalibracje, które należy przeprowadzać, ich częstotliwość i wszelkie działania serwisowe, obsługowe oraz naprawcze.
 • działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku, gdy program okaże się nieskuteczny, w tym przegląd programu kontroli i wszelkie dokonane modyfikacje.
 • informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa, w tym szczegółowe informacje na temat przechowywania, obchodzenia się, używania i usuwania każdego środka dezynfekującego używanego zarówno podczas uzdatniania systemu, jak i badania wody w systemie.
 • informacje dotyczące incydentów obejmujący np .:

– wysoki poziom mikroorganizmów

– pozytywne analizy wody dla legionelli spp;

– przypadki zachorowania na Legioneliozę

Jeśli obiekt jest zakładem opieki zdrowotnej, wówczas spisany program dotyczący bakterii Legionella  uzupełnia plan bezpieczeństwa wody który obejmuje inne bakterie, takie jak Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia itd…

Zarządzanie ryzykiem w zakresie bakterii Legionella

Nasze zespoły specjalistów ds. Bezpieczeństwa wodnego wspierają osoby odpowiedzialne za kontrolę patogenów przenoszonych przez wodę, w tym bakterii z rodzaju Legionella w miejscu pracy, pomagając im chronić swoich ludzi i wypełniać swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tej specjalistycznej dziedzinie. Dostarczamy profesjonalne oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem, testami wody, niezależnym audytem zgodności, szkoleniami oraz innymi usługami zarządzania ryzykiem środowiskowym, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo personelu i innych osób.

Jeśli masz pytania dotyczące którejkolwiek z powyższych kwestii lub chciałbyś porozmawiać z jednym z naszych specjalistów od Legionelli na temat rozwoju pisemnych schematów kontroli, zadzwoń do nas pod numer  799 099 966

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy