Wskazówki ekspertów

Obiekty zakwaterowania turystycznego – Legionella

Obiekty zakwaterowania turystycznego – Legionella

Wytyczne ECDC Legionella

Obiekty Zakwaterowania Turystycznego

Europejska Sieć Nadzoru nad Chorobą Legionistów (European Legionnaires’ disease Surveillance Network, ELDSNet) prowadzi nadzór epidemiologiczny nad występowaniem legionellozy. Jest on koordynowany przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). W sieci tej pracują epidemiolodzy i mikrobiolodzy wyznaczeni przez krajowe organy ds. zdrowia publicznego w UE i w wielu krajach na całym świecie. Prowadzi ona wymianę informacji między krajami, w których wystąpiły zachorowania i krajami, w których mogłoby dojść do zakażenia. Sieć dysponuje także procedurami powiadamiania operatorów turystycznych o zbiorowych przypadkach zachorowań. Ryzyko zachorowania można obniżyć poprzez wdrożenie planu przeciwdziałania i kontroli występowania bakterii Legionella.

Co powinna zrobić osoba kierująca obiektem turystycznym?

Aby zmniejszyć ryzyko zainfekowania gości bakteriami Legionella, kierownik obiektu powinien wdrożyć 15 punktowy plan obniżenia ryzyka.

Realizowanie 15 punktowego planu to minimum działań w zakresie kontroli i obniżenia ryzyka.

Porad w zakresie specjalnych środków kontroli i zalecanej stałej dezynfekcji, należy zasięgnąć u ekspertów w tej dziedzinie.

 1. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przeciwdziałanie i kontrolę występowania bakterii Legionella.
 2. Zapewnić, aby wyznaczona osoba została odpowiednio przeszkolona i posiadała niezbędne kwalifikacje i kompetencje, aby miał świadomość znaczenia swojej roli w przeciwdziałaniu i kontroli występowania bakterii Legionella.
 3. Należy utrzymywać wysoką temperaturę wody gorącej i jej nieprzerwaną cyrkulację: 55°C – 60°C.
 4. Utrzymywać przez cały czas niską temperaturę wody zimnej, poniżej 20°C w całym systemie/ instalacji.
 5. Minimum raz w tygodniu odkręcić na kilka minut (5-30) wszystkie krany i prysznice w pokojach gościnnych oraz w innych pomieszczeniach, aby przepuścić przez nie wodę (do osiągnięcia przez nią temperatur podanych w punktach 3 i 4).
 6. Utrzymywać głowice prysznicowe i krany w czystości i bez kamienia.
 7. Regularnie kontrolować i serwisować (czyścić i dezynfekować) wieże chłodnicze i instalacje stosowane w systemach klimatyzacji – co najmniej dwa razy do roku.
 8. Czyścić, osuszać i dezynfekować podgrzewacze wody, minimum raz do roku.
 9. Dezynfekować system wody ciepłej chlorem o wysokim stężeniu (50 mg/l) przez 2-4 godziny przed rozpoczęciem każdego sezonu.
 10. Regularnie wymieniać lub czyścić i dezynfekować wszystkie filtry wodne, zgodnie z zaleceniami producenta, co najmniej raz na 1-3 miesięcy.
 11. Kontrolować stan zbiorników do magazynowania wody, wież chłodniczych i widocznych instalacji wodnych raz na miesiąc. Sprawdzać, czy wszystkie pokrywy są nienaruszone i prawidłowo osadzone.
 12. Kontrolować wnętrze zbiorników na zimną wodę co najmniej raz na rok i dezynfekować chlorem (50 mg/l) oraz czyścić, jeżeli zawierają osad lub inne zanieczyszczenia.
 13. Zapewnić, aby podczas wprowadzania modyfikacji systemu wodnego lub montażu nowych instalacji nie dochodziło do powstania odcinków w których występuje stagnacja wody – brak przepływu lub obniżony przepływ. System dezynfekować po wykonaniu wszelkich prac.
 14. W przypadku basenów typu SPA (określanych także jako baseny do kąpieli z masażem wodnym, jacuzzi, wanny SPA) zapewnić, aby:
 • były one w sposób ciągły poddawane działaniu chloru (0,7 – 1 mg/l), monitorować wartość pH i stężenie wolnego chloru 4 razy dziennie; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 2015, poz. 2016)
 • codziennie wymieniać co najmniej połowę wody;
 • codziennie płukać filtry piaskowe (rekomendowane) lub co najmniej 2 razy w tygodniu lub zgodnie z zaleceniami producenta;
 • raz w tygodniu czyścić i dezynfekować cały system.
 1. Prowadzić rejestr codziennych odczytów wskaźników uzdatniania wody, takich jak temperatura, pH i stężenie wolnego chloru i zapewnić ich regularną kontrolę przez kierownika.

Cały dokument opracowany przez ECDC w j.polskim do pobrania w tym miejscu.

Legionella Control

pomaga we wdrożeniu wytycznych ECDC

Wykonujemy analizę ryzyka, wskazujemy zagrożenia, sugerujemy sposoby postępowania, pomagamy we wprowadzeniu procedur kontrolno-pomiarowych.

Obiekty w których przebywają osoby szczególnie narażone na infekcje, powinny brać pod uwagę możliwość wystąpienia chorób wywołanych przez bakterie Legionella pochodzące z systemów i instalacji wodnych.

Co należy zrobić, aby zarządzać ryzykiem?

Pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem związanym z bakteriami Legionella i wynikającą z tego chorobą legionistów jest ocena zagrożeń, jakie systemy wodne stwarzają dla ciebie i ludzi wokół ciebie. Ocenę ryzyka Legionelli najlepiej powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych specjalistów, zadzwoń do nas pod numer +48 799 099 966.

Podobne wpisy

Problem bakterii Legionella w instalacjach zasilanych energią odnawialną
Problem bakterii Legionella w instalacjach zasilanych energią odnawialną

Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Zapobieganie legionelli w systemach ciepłej wody wymaga przemyślanego podejścia, aby uniknąć marnowania ...

Co to jest biofilm i jaki ma związek z bakteriami Legionella?
Co to jest biofilm i jaki ma związek z bakteriami Legionella?

W tym przewodniku wskazujemy problemy, które mogą być spowodowane przez biofilm w wybudowanych przez człowieka systemach wodnych oraz w jaki sposób ...

Obiekty zakwaterowania turystycznego – Legionella
Obiekty zakwaterowania turystycznego – Legionella

Wytyczne ECDC Legionella Obiekty Zakwaterowania Turystycznego Europejska Sieć Nadzoru nad Chorobą Legionistów (European Legionnaires’ disease ...