O nas

O NAS
SPECJALIŚCI OD LEGIONELLI

Legionella Control skupia zespół specjalistów mających wiedzę i doświadczenie z dziedziny instalacji wodnych, instalacji przygotowania oraz dystrybucji ciepłej wody i bezpieczeństwa środowiskowego. Posiadają oni doświadczenie w zakresie eliminacji bakterii Legionella oraz kontroli i zarządzania ryzykiem związanym z bakteriami Legionella w środowisku wodnym. Specjaliści z Legionella Control udzielają niezależnych i bezstronnych porad we wszystkich sprawach związanych z kontrolą i zarządzaniem Legionellą i innymi patogenami przenoszonymi przez wodę. Nasza współpraca z akredytowanymi laboratoriami pozwala nam na zaoferowanie bardzo atrakcyjnych warunków cenowych na wykonywanie badań w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym wody.

Bazujemy na nowoczesnej technologi służącej do dezynfekcji wody oraz usuwania z instalacji osadów mineralnych i biologicznych – Hydropath.

Urządzenia HydroFLOW, które montujemy w celu trwałego zabezpieczenia instalacji przed skażeniem bakteriami Legionella od lat sprawdzają się w wielu typach instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacjach wody chłodniczej.

Legionella Control współpracuje z klientami, aby pomóc im ulepszyć procesy zarządzania ryzykiem i zmniejszyć ryzyko organizacyjne. Oferujemy naszym klientom szkolenia dla osób odpowiedzialnych w zakresie zarządzania, monitorowania i kontroli ryzyka.

Legionella

O NAS
ZAUFANI EKSPERCI

Oferujemy szeroki zakres porad w dziedzinie planowania ciągłości działania i praktycznych usług zarządzania kryzysowego dla organizacji we wszystkich sektorach komercyjnych, przemysłowych, opieki zdrowotnej i non-profit.

Badania próbek wody są prowadzone w nowoczesnym laboratorium z zachowaniem najwyższych standardów, norm i  zgodnie z udzieloną akredytacją.

Bakterie Legionella

O NAS
SKUTECZNIE I TRWALE ELIMINUJĄ LEGIONELLĘ

INSTALACJE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY

Trwała ochrona instalacji przygotowania i dystrybucji wody.

INSTALACJE WODY CHŁODZĄCEJ

Urządzenia emitujące skażenie aerozolu wodno-powietrznego.

INNE INSTALACJE I SYSTEMY WODNE

Instalacje nawilżania, mała architektura wodna, itd…