Martwa odnoga – „dead leg”

Martwa odnoga

bywa nazywana również ślepym zaułkiem

Termin „martwa noga” lub „ślepy zaułek” jest zwykle używany do opisania odcinka wodociągu, który nie jest już używany i nie został zdemontowany.
Termin ten może również odnosić się do odcinków wodociągów, które są używane bardzo rzadko. W takich przypadkach ten brak przepływu wody, prowadzi do stagnacji i zwiększa ryzyko zanieczyszczenia wody w rurze potencjalnie niebezpiecznymi bakteriami, w tym bakteriami Legionella.

Zanieczyszczenie to może prowadzić do wystąpienia skażenia w pozostałej części systemu wodnego.

 

Czy usuwanie martwych odnóg jest wymagane?

Jeśli wiesz, że odcinek rurociągu stanowiący część systemu dystrybucji ciepłej lub zimnej wody nigdy nie jest używany lub został pozbawiony odbioru (np. kranu), należy podjąć kroki, aby go całkowicie usunąć, a nie po prostu zatkać wypływ zaślepką.

Działanie polegające na zaślepieniu go, doprowadzi do gromadzenia się stojącej wody w rurze. Co w bezpośredni sposób prowadzi do namnażania się bakterii w tej  stojącej wodzie, w tym bakterii Legionella.

To z kolei może prowadzić do choroby legionistów lub gorączki Pontiac.

Zgodnie z ogólną zasadą i zgodnie z wytycznymi maksymalny rozmiar martwej odnogi nie powinien być dłuższy niż 1,5 x jego szerokość.

 

Co się stanie, jeśli odcinek instalacji wodnej będzie używany tylko sporadycznie?

Taka sytuacja jest bardzo często spotykana. W celu wyeliminowania niebezpiecznych konsekwencji, należy prowadzić okresowe przepłukanie rur, poprzez odpuszczenie zalegającej wody minimum raz w tygodniu. Płukanie takie powinny wykonywać kompetentni pracownicy służb technicznych i odnotowywać wykonanie czynności w dzienniku/rejestrze (data, godzina, opis odcinka instalacji, zakres czynności , imię i nazwisko osoby wykonującej).

Opcjonalnie, w przypadku instalacji posiadających rozbudowany system kontroli i sterowania, należy taką procedurę uwzględnić w programie uwzględniającym czynnik bezpieczeństwa higienicznego wody i instalacji.   

 

Przejrzyj swoją ocenę ryzyka związanego z bakteriami Legionella!

Jeśli jesteś wyznaczoną osobą, odpowiedzialną za bezpieczeństwo higieniczne instalacji ciepłej i/lub zimnej wody, powinieneś mieć wdrożone procedury oceny ryzyka związanego z bakteriami Legionella i zarządzania nim.

Ten raport związany z oceną ryzyka, powinien uwzględniać martwe nogi w systemie.

Te odnogi, których nie można usunąć, powinny być regularnie przeglądane i płukane aby zagwarantować podejmowanie działań w celu zmniejszenia czynników ryzyka.

Właściwy nadzór nad systemem ciepłej wody użytkowej i wody zimnej, również zmniejszy ryzyko.

Zaleca się również, aby rozważyć zatrudnienie specjalistycznej firmy, w celu przeprowadzenia pełnej oceny ryzyka związanego z bakteriami Legionella w systemach wodnych, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte.

Tylko przeszkolony specjalista, rozumiejący budowę i złożoność systemu, zapewni właściwe uwzględnienie zagrożeń związanych z bakteriami Legionella.

 

Specjaliści od legionelli i bezpieczeństwa wody

Nasze zespoły specjalistów od legionelli i bezpieczeństwa wody wspierają osoby odpowiedzialne za kontrolę bakterii legionelli w systemach wodnych, pomagając im w zmniejszeniu ryzyka, ochronie ludzi i spełnieniu obowiązków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w tym specjalistycznym obszarze.

Zapewniamy profesjonalne oceny ryzyka dla bezpieczeństwa wody dla bakterii Legionella i innych patogenów wodnych, niezależny audyt zgodności, szkolenia i inne usługi zarządzania ryzykiem środowiskowym, które pomagają chronić personel i osoby trzecie.

Aby porozmawiać z jednym z naszych specjalistów ds. Kontroli bakterii Legionella, zadzwoń do nas dzisiaj tel. 799 099 966 lub skontaktuj się z nami tutaj…