Szkolenia

Legionella szkolenia

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
PBW Program Bezpieczeństwa Wody

PBW Program Bezpieczeństwa Wody

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych – w zakresie przepisów, wytycznych eksploatacyjnych, działań praktycznych, obowiązków i odpowiedzialności prawnej.

Skontaktuj się z nami

Szkolenia w lokalizacji klienta

Szkolenia ONLINE – TEAMS

Autorskie materiały szkoleniowe

Liczba uczestników od 3 do 10

Standardowy zakres szkolenia uwzględnia następującą tematykę:

 • Legionella – historia, charakterystyka i aspekty medyczne
 • Przepisy, konsekwencje prawne związane z brakiem kontroli
 • Wytyczne i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody
 • Program zarządzania ryzykiem i jego wdrożenie
 • Dane dot. parametrów wody i proces postępowania
 • Kompetencje personelu, konsultantów / projektantów i kontrahentów
 • Dezynfekcja systemów wodnych i wody
 • Monitorowanie parametrów – pozyskiwanie, rejestracja, dostęp, powiadomienia
 • Procedury kontrolne i obsługowe
 • Przyszłe trendy i kierunki

Szkolenia dostosowane do potrzeb klienta

Zakres szkolenia jest elastyczny i może być indywidualnie dostosowany do potrzeb Klienta.

Szkolenia w zakresie Legionelli są niezbędnym elementem wszystkich efektywnych programów zarządzania ryzykiem w miejscu pracy. Chociaż nie jest to wprost wymagane prawem, polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa higienicznego, w tym BHP wskazują, że należy odpowiednio przeszkolić osoby odpowiedzialne za kontrolę namnażania i rozprzestrzeniania się Legionelli.

Oznacza to, że jeśli masz JAKĄKOLWIEK odpowiedzialność za kontrolę bezpieczeństwa higienicznego wody w tym w zakresie bakterii Legionella, MUSISZ być osobą kompetentną do wykonywania swojej pracy.

Legionella szkolenia - zakres

Przepisy obowiązujące na terenie Polski oraz wytyczne organizacji UE i innych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem higienicznym w zakresie bakterii Legionella.

 • BAKTERIE LEGIONELLA – LEGIONELOZA
  Moduł szkoleniowy LCOL1
 • OCENA RYZYKA – LEGIONELLA
  Moduł szkoleniowy LCOL2
 • KONTROLA BAKTERII LEGIONELLA W SYSTEMACH CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY
  Moduł szkoleniowy LCOL3
 • KONTROLA LEGIONELLI W WIEŻACH CHŁODNICZYCH I SYSTEMACH WODY CHŁODZĄCEJ
  Moduł szkoleniowy LCOL4
 • SZKOLENIE LEGIONELLA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
  Moduł szkoleniowy LCOLM1
 • SZKOLENIE DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy