Legionella szkolenia

Szkolenia Legionella

PBW Program Bezpieczeństwa Wody

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych - w zakresie przepisów, wytycznych eksploatacyjnych, działań praktycznych, obowiązków i odpowiedzialności prawnej.

Realizujemy również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa higienicznego wody w obiektach Klientów.

W przypadku tego typu szkoleń udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie plików .pdf (link do pobrania pliku z serwera przed rozpoczęciem kursu).

Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy Microsoft Forms i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

Standardowy zakres szkolenia uwzględnia następującą tematykę:

 • Legionella – historia, charakterystyka i aspekty medyczne
 • Przepisy, konsekwencje prawne związane z brakiem kontroli
 • Wytyczne i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody
 • Program zarządzania ryzykiem i jego wdrożenie
 • Dane dot. parametrów wody i proces postępowania
 • Kompetencje personelu, konsultantów / projektantów  i kontrahentów
 • Dezynfekcja systemów wodnych i wody
 • Monitorowanie parametrów – pozyskiwanie, rejestracja, dostęp, powiadomienia
 • Procedury kontrolne i obsługowe
 • Przyszłe trendy i kierunki

 

Zakres szkolenia jest elastyczny i może być indywidualnie dostosowany do potrzeb Klienta.

Szkolenia w zakresie Legionelli są niezbędnym elementem wszystkich efektywnych programów zarządzania ryzykiem w miejscu pracy. Chociaż nie jest to wprost wymagane prawem, polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa higienicznego, w tym BHP wskazują, że należy odpowiednio przeszkolić osoby odpowiedzialne za kontrolę namnażania i rozprzestrzeniania się Legionelli.

Oznacza to, że jeśli masz JAKĄKOLWIEK odpowiedzialność za kontrolę bezpieczeństwa higienicznego wody w tym w zakresie bakterii Legionella, MUSISZ być osobą kompetentną do wykonywania swojej pracy.

Szkolenia Legionella OFFLINE i ONLINE

Szkolenia osób odpowiedzialnych w zakresie przepisów, wytycznych eksploatacyjnych, działań praktycznych, obowiązków i odpowiedzialności prawnej.

Nasz system do uczestnictwa w szkoleniach w formie zdalnej jest w pełni interaktywnym środowiskiem, które pozwala uczestnikom kursu uczestniczyć w szkoleniach:

 • OFFLINE szkolenie w dowolnym dogodnym dla uczestnika momencie,
 • ONLINE  szkolenie które odbywa się „na żywo”.

Uczestnicy kursów ONLINE mogą pobrać bezpłatny program Microsoft Teams na dowolne urządzenie np. komputer, tablet, telefon lub korzystać ze strony www tego programu.

Tutaj można pobrać wersje klasyczną aplikacji Teams lub skorzystać z wersji na przeglądarkę stron www 

W przypadku szkoleń OFFLINE udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie plików .pdf (link do pobrania pliku z serwera). Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

W przypadku szkoleń ONLINE realizujemy je w formie chatu z prezentacją w Power Point oraz możliwością zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy i wystawiamy oraz przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu. Przy tym rozwiązaniu również udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie plików .pdf (link do pobrania pliku z serwera).

Uczestnicy szkoleń w formie  Distance Learning mają dostęp dokładnie do tych samych zagadnień szkoleniowych co w przypadku jego realizacji w formie stacjonarnej. Dzięki połączeniu w formie konferencyjnej (chat), uczestnicy biorą aktywny udział w prezentacjach, demonstracjach, sesjach pytań i odpowiedzi jak i swobodnie komunikują się z instruktorem i innymi uczestnikami szkolenia.

LEGIONELLA
PRZEPISY

Uwzględniamy aktualne przepisy obowiązujące w Polsce i UE

Ważne jest, aby każdy zaangażowany w kontrolę i obsługę w obszarze z ryzykiem występowania bakterii Legionella, a zwłaszcza „osoba odpowiedzialna”, dobrze rozumiał swoje obowiązki i posiadał aktualną wiedzę na temat najnowszych aktów ustawodawczych, przepisów wykonawczych i założeń projektowych. Nasze szkolenie aktualizują, poszerzają i systematyzują wiedzę w zakresie bezpieczeństwa higienicznego wody i instalacji.

LEGIONELLA
EKSPERCI

Współpracujemy z ekspertami branżowymi z doświadczeniem praktycznym

Nasi trenerzy nie są jedynie nauczycielami teorii; są również praktycznymi ekspertami branżowymi z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Doradzają klientom w zakresie kontroli i zarządzania Legionellą w środowiskach komercyjnych, przemysłowych i instytucjonalnych. Nasi trenerzy oferują również wsparcie post-learningowe.

Uzyskaj teraz bezpłatną wycenę bez zobowiązań

wyślij zapytanie na adres: kontakt@legionellacontrol.pl