Szkolenia

Legionella szkolenia

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
PBW Program Bezpieczeństwa Wody

PBW Program Bezpieczeństwa Wody

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych – w zakresie przepisów, wytycznych eksploatacyjnych, działań praktycznych, obowiązków i odpowiedzialności prawnej.

Skontaktuj się z nami

Szkolenia offline i online Szkolenia w lokalizacji klienta

Autorskie materiały szkoleniowe

Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy Microsoft Forms i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

Standardowy zakres szkolenia uwzględnia następującą tematykę:

 • Legionella – historia, charakterystyka i aspekty medyczne
 • Przepisy, konsekwencje prawne związane z brakiem kontroli
 • Wytyczne i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody
 • Program zarządzania ryzykiem i jego wdrożenie
 • Dane dot. parametrów wody i proces postępowania
 • Kompetencje personelu, konsultantów / projektantów i kontrahentów
 • Dezynfekcja systemów wodnych i wody
 • Monitorowanie parametrów – pozyskiwanie, rejestracja, dostęp, powiadomienia
 • Procedury kontrolne i obsługowe
 • Przyszłe trendy i kierunki

Szkolenia dostosowane do potrzeb klienta

Zakres szkolenia jest elastyczny i może być indywidualnie dostosowany do potrzeb Klienta.

Szkolenia w zakresie Legionelli są niezbędnym elementem wszystkich efektywnych programów zarządzania ryzykiem w miejscu pracy. Chociaż nie jest to wprost wymagane prawem, polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa higienicznego, w tym BHP wskazują, że należy odpowiednio przeszkolić osoby odpowiedzialne za kontrolę namnażania i rozprzestrzeniania się Legionelli.

Oznacza to, że jeśli masz JAKĄKOLWIEK odpowiedzialność za kontrolę bezpieczeństwa higienicznego wody w tym w zakresie bakterii Legionella, MUSISZ być osobą kompetentną do wykonywania swojej pracy.

Offline

Szkolenie w dowolnym, dogodnym dla uczestnika momencie.

W przypadku szkoleń OFFLINE udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie plików .pdf (link do pobrania pliku z serwera). Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

Online

Szkolenie które odbywa się „na żywo”.

W przypadku szkoleń ONLINE realizujemy je w formie chatu z prezentacją w Power Point oraz możliwością zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy i wystawiamy oraz przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu. Przy tym rozwiązaniu również udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie plików .pdf (link do pobrania pliku z serwera).

Legionella szkolenia online

Przepisy obowiązujące na terenie Polski oraz wytyczne organizacji UE i innych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem higienicznym w zakresie bakterii Legionella.

 • BAKTERIE LEGIONELLA – LEGIONELOZA
  Moduł szkoleniowy LCOL1
 • OCENA RYZYKA – LEGIONELLA
  Moduł szkoleniowy LCOL2
 • KONTROLA BAKTERII LEGIONELLA W SYSTEMACH CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY
  Moduł szkoleniowy LCOL3
 • KONTROLA LEGIONELLI W WIEŻACH CHŁODNICZYCH I SYSTEMACH WODY CHŁODZĄCEJ
  Moduł szkoleniowy LCOL4
 • SZKOLENIE LEGIONELLA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
  Moduł szkoleniowy LCOLM1
 • SZKOLENIE DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy