Legionella szkolenia

Legionella szkolenia

SZKOLENIA LEGIONELLA

PBW Program Bezpieczeństwa Wody

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych – w zakresie przepisów, wytycznych eksploatacyjnych, działań praktycznych, obowiązków i odpowiedzialności prawnej.

SZKOLENIA OFFLINE I ONLINE

SZKOLENIA W LOKALIZACJI KLIENTA

Zakres szkolenia jest elastyczny i może być indywidualnie dostosowany do potrzeb Klienta.

Szkolenia w zakresie Legionelli są niezbędnym elementem wszystkich efektywnych programów zarządzania ryzykiem w miejscu pracy. Chociaż nie jest to wprost wymagane prawem, polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa higienicznego, w tym BHP wskazują, że należy odpowiednio przeszkolić osoby odpowiedzialne za kontrolę namnażania i rozprzestrzeniania się Legionelli.

Oznacza to, że jeśli masz JAKĄKOLWIEK odpowiedzialność za kontrolę bezpieczeństwa higienicznego wody w tym w zakresie bakterii Legionella, MUSISZ być osobą kompetentną do wykonywania swojej pracy.

Szkolenie w dowolnym, dogodnym dla uczestnika momencie.

W przypadku szkoleń OFFLINE udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie plików .pdf (link do pobrania pliku z serwera). Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

Szkolenie które odbywa się „na żywo”.

W przypadku szkoleń ONLINE realizujemy je w formie chatu z prezentacją w Power Point oraz możliwością zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy i wystawiamy oraz przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu. Przy tym rozwiązaniu również udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie plików .pdf (link do pobrania pliku z serwera).

AUTORSKIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy Microsoft Forms i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

Standardowy zakres szkolenia uwzględnia następującą tematykę:

  • Legionella – historia, charakterystyka i aspekty medyczne
  • Przepisy, konsekwencje prawne związane z brakiem kontroli
  • Wytyczne i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody
  • Program zarządzania ryzykiem i jego wdrożenie
  • Dane dot. parametrów wody i proces postępowania
  • Kompetencje personelu, konsultantów / projektantów  i kontrahentów
  • Dezynfekcja systemów wodnych i wody
  • Monitorowanie parametrów – pozyskiwanie, rejestracja, dostęp, powiadomienia
  • Procedury kontrolne i obsługowe
  • Przyszłe trendy i kierunki

LEGIONELLA SZKOLENIA ONLINE

Moduł szkoleniowy LCOL1
Moduł szkoleniowy LCOL2

Szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb KLIENTA