Wskazówki ekspertów

Skuteczność jonów srebra i miedzi w eliminacji Legionelli

Skuteczność jonów srebra i miedzi w eliminacji Legionelli

Dezynfekcja jonami miedzi i srebra

Skuteczność jonów srebra i miedzi w przeciwdziałaniu namnażaniu bakterii Legionella.

Szpitale infekcje bakteriami Legionella stanowią problem ze względu na wysoką śmiertelność. W wielu badaniach wykazano, że systemy dystrybucji ciepłej wody są głównymi obszarami namnażania bakterii z gatunków Legionella. Z punktu widzenia profilaktyki konieczne jest wyeliminowanie gatunków Legionella z systemów ciepłej wody w szpitalach, aby zminimalizować ryzyko infekcji. Dotychczas przeanalizowano zalety i wady różnych metod dezynfekcji systemów dystrybucji wody do zwalczania Legionelli, takich jak chlorowanie, dezynfekcja termiczna, ozonowanie, napromieniowanie światłem ultrafioletowym i jonizacja metalami.

Systemy jonizacji srebra i miedzi oferują istotne zalety, takie jak łatwa instalacja oraz stabilne i łatwe do zmierzenia pozostałości środków dezynfekujących, na które w przeciwieństwie do chloru i ozonu nie mają wpływu wyższe temperatury.

Kilka badań wykazało, że jonizacja srebra i miedzi skutecznie kontrolowała L. pneumophila w instalacjach wodno-kanalizacyjnych o dużej objętości. Badanie w niemieckim szpitalu uniwersyteckim trwające 4 lata, pozwoliło ocenić skuteczność zastosowania jonów srebra i miedzi w kontroli Legionelli w szpitalnych systemach ciepłej wody.

Jony srebra i miedzi – pierwsze efekty

Zastosowanie jonizacji srebra i miedzi w systemie gorącej wody uniwersyteckiego kompleksu szpitalnego spowodowało znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia bakteriami Legionella.

Badania nie wykazały korelacji między stężeniem miedzi a liczbą bakterii Legionella, ale na skażenie wody bakterią Legionella miała wpływ zawartość srebra w układzie gorącej wody. Podczas pierwszego roku obserwacji osiągnięto bardzo dobry efekt przy stężeniach jonów metali zgodnych z niemieckimi przepisami dotyczącymi wody pitnej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że poszczególne parametry jakościowe wody gorącej, takie jak temperatura, skład fizyko-chemiczny wody i cyrkulacja, mogą powodować różną dostępność biologiczną i aktywność jonów srebra i miedzi.

Długoterminowe badania wyraźnie wykazały, że średnie stężenia srebra <0,01 mg / l nie spowodowały trwałego zmniejszenia liczby bakterii Legionella w obiekcie badawczym. Korzystny efekt układu jonizacji trwał około 1 roku. W początkowej fazie osiągnięto redukcję bakterii Legionella o 3,8 log przy poziomach srebra <0,01 mg / l, ale 3 lata później indukowano jedynie redukcję 1,3 log przy 5-krotnie wyższych stężeniach srebra.

Analiza regresji wielokrotnej wykazała, że ​​oprócz temperatury zawartość srebra w wodzie była najważniejszym czynnikiem wpływającym na liczbę bakterii Legionella w początkowej fazie. Kilka lat temu koncentracja srebra miała niewielki wpływ. Parametry, o których wiadomo, że wpływają na toksyczność srebra, takie jak chemia wody i temperatura, nie zmieniły się znacząco w tych okresach badań. Dlatego należy brać pod uwagę, że Legionella rozwija odporność na jony srebra podczas 3-letniego okresu, w którym poziom srebra i miedzi w gorącej wodzie był niski.

Jony srebra i miedzi – podsumowanie

Podsumowując, w dłuższej perspektywie jonizacja srebra i miedzi jest niewystarczająca do wyeliminowania bakterii Legionella z systemu ciepłej wody. Przy poziomach srebra w granicach niemieckiej  (polskiej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 1)2) z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)) regulacji wody pitnej (0,01 mg / l dla srebra) skażenia bakteriami Legionella nie można kontrolować przez okres dłuższy niż 1 lub 2 lata.

Dlatego nie zaleca się jonizacji srebra i miedzi w celu długotrwałej kontroli bakterii Legionella w systemach wodnych niemieckich szpitali.

Polskie przepisy dopuszczają maksymalna ilość jonów srebra w wodzie spożywczej na poziomie 0,01 mg/l (dopuszczalny zakres wartości dla ciepłej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania zbiorowego może wynosić do 0,05 mg/l, RMZ  z 7 grudnia 2017 r). Jak wykazują powyższe badania, ten poziom nie jest wystarczająco skuteczny w przypadku zwalczania bakterii Legionella.

Informacje na podstawie:

Four Years of Experience with Silver-Copper Ionization for Control of Legionella in a German University Hospital Hot Water Plumbing System. Clinical Infectious Diseases, Volume 29, Issue 6, December 1999, Pages 1507–1511.

Podobne wpisy

Martwa odnoga – „dead leg”
Martwa odnoga – „dead leg”

Martwa odnoga bywa nazywana również ślepym zaułkiem Termin „martwa noga” lub „ślepy zaułek” jest zwykle używany do opisania odcinka wodociągu, ...

Problem bakterii Legionella w instalacjach zasilanych energią odnawialną
Problem bakterii Legionella w instalacjach zasilanych energią odnawialną

Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Zapobieganie legionelli w systemach ciepłej wody wymaga przemyślanego podejścia, aby uniknąć marnowania ...

Skuteczność jonów srebra i miedzi w eliminacji Legionelli
Skuteczność jonów srebra i miedzi w eliminacji Legionelli

Dezynfekcja jonami miedzi i srebra Skuteczność jonów srebra i miedzi w przeciwdziałaniu namnażaniu bakterii Legionella. Szpitale infekcje bakteriami ...