Konsultacje

KONSULTACJE LEGIONELLA CONTROL

INFORMACJE PRZEKAZYWANE W TRAKCIE KONSULTACJI
TRAKTUJEMY JAKO POUFNE

Nasi specjaliści na podstawie przekazanych informacji określą wstępnie zalecany zakres postępowania, koszt wykonywanych przez nas usług, termin realizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług w tym eliminacji bakterii Legionella z instalacji wodnych, ocen i audytów ryzyka, zadzwoń pod numer +48  327 979 683, aby porozmawiać z jednym z naszych specjalistów lub wyślij nam swoje pytania na adres email: kontakt@legionellacontrol.pl.

ELIMINACJA LEGIONELLI

Skutecznie i trwale obniżamy poziom bakterii Legionella w instalacjach wodnych. Gwarantujemy uzyskanie poziomu wymaganego przepisami.

ANALIZA I OCENA

Analiza i ocena ryzyka występowania, namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella jest specyficzna dla każdego obiektu i instalacji. Ocena obejmuje kilka lub kilkanaście zagadnień.

AUDYT RYZYKA

Przegląd procedur zarządzania ryzykiem organizacji i codziennych działań w celu ustalenia, czy jest on zgodny z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi kontroli bakterii legionella w systemach wodnych.

PISEMNY SCHEMAT POSTĘPOWANIA

Pisemny system działań i kontroli, to dokument dotyczący zarządzania ryzykiem związanym z bakteriami Legionella. Określa procedury niezbędne do kontroli ryzyka związanego z ekspozycją na bakterie Legionella.