Najlepsze praktyki i Wskazówki ekspertów

IoT – kontrola Legionelli

IoT – kontrola Legionelli

W tym przewodniku dla ekspertów, specjaliści z Legionella Control przyglądają się zaletom zdalnego lub automatycznego monitorowania temperatury stosowanego do kontroli bakterii Legionella w instalacjach wodnych w obiektach i instalacjach.

Zmniejszone ryzyko wybuchu bakterii Legionella jest kluczową korzyścią, która prowadzi do większego bezpieczeństwa publicznego.

Rejestr informacji w chmurze

Pulpit nawigacyjny w chmurze i analizy predykcyjne umożliwiają ostrzeganie w czasie rzeczywistym i planowanie zadań.

To jest już realizowane w rzeczywistości nie tylko wirtualnej.

Rozwiązanie, które pozwala nadzorować ogromne ryzyko związane z bakteriami Legionella w budynkach.

Zamiast tradycyjnych ręcznych technik monitorowania, które są kosztowne i nieefektywne, zdalny monitoring przekazuje dane z ekosystemu czujników, bezprzewodowych czujników umieszczonych na pompach, zaworach, miernikach przepływu i indywidualnych czujnikach temperatury.

Czujniki zgromadzone w ekosystemie przesyłają informacje w czasie rzeczywistym do urządzenia zbiorczego. Informacje te zapewniają  funkcjonowania raportowania analitycznego i generowania alertów pracy, tak aby zintegrować je z zarządzaniem zagrożeniami w trybie online.

Takie rozwiązania działające w oparciu o IoT  (Internet Rzeczy) oferują ogromne oszczędności kosztów, lepszą dokładność, spełnienie wymagań regulacyjnych, oraz proaktywne podejście do kontroli zagrożenia jakie stanowi bakteria Legionella.

Stałe monitorowanie temperatury i przepływu w przypadku bakterii Legionella

Przepisy prawne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa nakazują wszystkim pracodawcom lub osobom kontrolującym instalacje wodne, podejmować odpowiednie kroki w celu ograniczenia ryzyka związanego z bakteriami Legionella.

Podstawowe elementy skutecznej metody zwalczania bakterii Legionella obejmują:

 • unikanie temperatur wody sprzyjających rozwojowi bakterii Legionella i innych mikroorganizmów
 • wyeliminowanie stagnacji wody w każdym miejscu instalacji
 • prowadzenie dokładnych rejestrów ( temperatur, czynności obsługowych, itd…)

Tylko stałe monitorowanie temperatury i przepływów w całym systemie wodnym pozwala na optymalne sterowanie tymi parametrami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego wody.

Monitorowanie w oparciu o czynnik ludzki 

Krytyczny element systemu kontroli obejmuje monitorowanie temperatury wody w niektórych punktach systemu rur – jest to obecnie w dużej mierze ręczne i podatne na błędy działanie. Jest to również kosztowne i niestety obarczone brakiem rzetelności.

Podejście to wiąże się z kilkoma wyzwaniami:

 • kiedy monitorowanie obejmuje wiele punktów kontrolnych w rozległych instalacjach wodnych, więc monitorowanie większej liczby (lub wszystkich) parametrów instalacji rurowych jest niewykonalne
 • monitorowanie nazwijmy je  – ręczne, nawet gdy używane są elektroniczne rejestratory danych, może być niedokładne
 • rejestrowane i analizowane mogą być tylko dane zebrane w trakcie odczytu pomiaru  – brak jet wiec informacji opisujących parametry w innym czasie, a ryzyko zmiany parametru poza ustalone granice może pozostać niezauważone.
 • okres inkubacji bakterii Legionella wynosi zaledwie 90 minut a multiplikacja zachodzi w ciągu kilku godzin w wodzie o temperaturze między 20 a 45 °C. Ponieważ wiele organizacji monitoruje tylko niewielką część systemu rur raz w miesiącu, potencjalne drastycznie wzrastające ryzyko może pozostać niezauważone w terminie gwarantującym podjęcie skutecznego działania.

System opomiarowania i rejestracji online – nowoczesne zarządzanie ryzykiem Legionella

System opomiarowania lokalnego i elektronicznego przesyłu danych online jest optymalnym narzędziem zarządzania ryzykiem, stanowiącym istotną część systemu kontroli Legionelli.

Stale monitoruje temperaturę odcinków rur, eliminuje wszystkie ręczne prace związane z odczytywaniem i rejestrowaniem pomiarów temperatury rur, i zapewnia znacznie lepszy obraz prawdopodobnego ryzyka i użytkowania systemu.

Jak działa takie rozwiązanie?

Instalowane są małe czujniki temperatury do powierzchni rur ciepłej i zimnej wody w określonych punktach systemu.  Czujniki te stale zbierają dane dotyczące temperatury powierzchni rury i dane dotyczące temperatury otoczenia i przesyłają informacje o czujniku do punktu zbiorczego urządzenia i jest przekazywana w celu rejestracji do platformy zlokalizowanej w „chmurze”. Dane są przechowywane i analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala platformie proaktywnie ostrzegać odpowiednich pracowników o zagrożeniach, identyfikować potencjalne stagnacyjne odcinki systemu rur i generować całkowicie dokładne raporty miesięczne. Czujniki są zasilane z baterii i wykorzystują bezpieczną sieć bezprzewodową do komunikacji.

Czujniki przepływu i sterowanie przepływem, to poszerzony zakres kontroli i działania instalacji. Wymagają one połączenia z istniejącym systemem pomiaru przepływu i często zabudowaniem dodatkowych elementów pomiaru oraz wprowadzenia ii zintegrowania zdalnego sterowania przepływem w tym przepływem lokalnym.

Ogólnie nie ma potrzeby podłączania poszczególnych czujników do otwartej sieci WiFi, a stosowana technologia niskiej mocy oznacza, że ​​czujniki będą działać przez kilka lat, zanim baterie będą musiały zostać wymienione. Rozwiązanie jest całkowicie nieinwazyjne – nie są wymagane żadne zmiany w sieci rurociągów, przebijanie rur, układanie kabli zasilających lub sieciowych.  Taki system daje możliwość bezpośredniej integracji z systemami zarządzania budynkiem, a także innymi aplikacjami korporacyjnymi, np. SAP.

Program zarządzania ryzykiem Legionella

Dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym wpisują się w program zarządzania ryzykiem i zapewniają znacznie bardziej dokładny i kompletny obraz zachowania instalacji wodnej.

Alerty generowane na podstawie uzyskiwanych danych, mogą ostrzegać ludzi o ryzyku wystąpienia bakterii Legionella, gdy tylko wystąpi (ryzyko). Proaktywny dostep do zestawu danych temperaturowych i przepływowych w czasie rzeczywistym pozwala o wiele lepiej i w sposób zautomatyzowany zarządzać ryzykiem związanym z bakteriami Legionella. Dodatkowe zalety takiego systemu to pełna, internetowa historia i audyt wszystkich danych i wszystkich powiązanych działań. Zapewniony jest reżim kontrolny jest na bardzo wysokim poziomie.

Dodatkowo identyfikowane są inne zagrożenia takie jak:

wykryte temperatury, które przekraczają bezpieczne granice i stwarzają ryzyko poparzenia lub ryzyka zamarznięcia rur

informacja na temat użytkowania poszczególnych odbiorów wody, wykrywanie odcinków instalacji,  które nie są używane lub gdzie odbiory pozostały uruchomione i pracują w trybie niestandardowym np. awaryjnym.

Technologia automatycznego monitorowania wody ma wiele zalet:

 • Jest optymalna do nadzoru nad rozbudowanymi i wieloplatformowymi systemami.
 • Eliminuje to konieczność uzyskiwania dostępu przez osoby, w celu odczytu i zarejestrowania wyników, wszystko odbywa się automatycznie.
 • Umożliwia kontrolę parametrów wody w wielu częściach systemu, usuwając w ten sposób ograniczenia testów przeprowadzanych przez ludzi.
 • Wykorzystuje urządzenia pracujące w systemie 24/7.
 • Daje obraz działania systemu wodnego w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie identyfikowanie problemów i rozwiązywanie ich.
 • Jeśli temperatura wody spadnie do strefy niebezpiecznej – zimna woda wzrośnie powyżej 20 °C, a gorąca woda spadnie poniżej 55°C, do właściciela, technika lub osoby odpowiedzialnej zostanie wysłane powiadomienie, aby można było podjąć odpowiednie działania.
 • Technologia bezprzewodowego monitorowania umożliwia automatyczne odczyty (w razie potrzeby co 10 sekund), umożliwiając monitorowanie w czasie rzeczywistym.
 • System można ustawić tak, aby rejestrował wszystkie zdarzenia płukania, aby sprawdzić, czy występuje regularne płukanie mało używanych odbiorów.
 • Wszystkie dane są automatycznie gromadzone i bezpiecznie przechowywane w chmurze i można je łatwo pobrać i przetworzyć. 
 • Comiesięczne raporty i karty wyników ryzyka w podziale na obszary można skonfigurować w celu wyróżnienia problematycznych obszarów i instalacji, które wymagają dodatkowych procedur.

Specjaliści od legionelli i bezpieczeństwa wody

Nasze zespoły specjalistów od legionelli i bezpieczeństwa wody wspierają osoby odpowiedzialne za kontrolę bakterii legionelli w systemach wodnych, pomagając im w zmniejszeniu ryzyka, ochronie ludzi i spełnieniu obowiązków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w tym specjalistycznym obszarze.

Zapewniamy profesjonalne oceny ryzyka dla bezpieczeństwa wody dla bakterii Legionella i innych patogenów wodnych, niezależny audyt zgodności, szkolenia i inne usługi zarządzania ryzykiem środowiskowym, które pomagają chronić personel i osoby trzecie.

Aby porozmawiać z jednym z naszych specjalistów ds. Kontroli bakterii Legionella, zadzwoń do nas dzisiaj tel. 799 099 966 lub skontaktuj się z nami tutaj…

Podobne wpisy

IoT – kontrola Legionelli
IoT – kontrola Legionelli

W tym przewodniku dla ekspertów, specjaliści z Legionella Control przyglądają się zaletom zdalnego lub automatycznego monitorowania temperatury ...

Niska skuteczność okresowego szoku termicznego
Niska skuteczność okresowego szoku termicznego

Niska skuteczność okresowego szoku termicznego w długotrwałej kontroli Legionella spp. w systemie ciepłej wody w hotelach Różne wytyczne i przepisy ...

Poradnik ESGLI dotyczący zarządzania legionellą w praktykach dentystycznych podczas pandemii COVID-19
Poradnik ESGLI dotyczący zarządzania legionellą w praktykach dentystycznych podczas pandemii COVID-19

Wytyczne ESGLI Gabinety dentystyczne Chociaż systemy wodne mogą nie wydawać się być wysoko na liście priorytetów podczas pandemii COVID-19, ważne ...