3 miliony funtów kary

Dom opieki CARE HOME w Essex W. Brytania został ukarany grzywną 3 miliony funtów po śmierci rezydenta domu, po tym jak nabawił się choroby legionistów (Legioneloza).

Dochodzenie Health and Safety Executive (HSE) wykazało, że przez ponad rok, w którym to czasie przeprowadzano poważne prace remontowe, znana domowa sieć opieki nie wdrożyła niezbędnych środków kontroli i monitorowania higieny wody.

Stwierdzono również, że osoby odpowiedzialne i odpowiedzialne za nadzorowanie kontroli Legionelli i monitorowanie systemu wodnego nie zostały przeszkolone w zakresie wymaganych standardów.

Źródło: HSE