Audyt Legionella

BREEAM, WELL

 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella

Systemy oceny i certyfikacji budynków BREEAM i WELL  

 

 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)  to jeden z najważniejszych elementów wyznaczających standardy dla budynków w projektowaniu zrównoważonym i ekologicznym.

 

WELL (The WELL Building Standard) WELL stosuje ukierunkowane podejście, odnośnie środowisk fizycznych i społecznych wpływających na zdrowie, samopoczucie i wydajność człowieka.

 

Celem określonym dla spełnienia standardu jest minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia wody w instalacjach obiektów i zapewnienie użytkownikom budynku dostęp do czystej, świeżej i bezpiecznej wody.

Przeprowadzenie audytu w zakresie legionelli objęte jest zakresem kryteriów BREEAM / WELL v.2 i pozwala uzyskać punkty brane pod uwagę w ocenie budynku.

Audyt Legionella – zakres

Instalacje wodne w obiektach/budynkach: minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia

 1. Wszystkie instalacje przygotowania, dystrybucji i korzystające z wody powinny być zaprojektowane, wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projektowymi i przepisami.  Zatwierdzony kodeks postępowania i odnośne wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w branży / sektorze  powinny być uwzględnione w spisanych i wdrożonych procedurach BHP dla obiektu i instalacji.
 2. Tam, gdzie występują elementy nawilżane lub emitujące aerozol wodno-powietrzny, powinny być wdrożone procedury kontrolne i obsługowe.

Dokumentacja

 1. Specyfikacja obiektu / instalacji.  W zakresie obowiązków asesora nie jest potwierdzenie, że projekt jest zgodny z odpowiednimi normami, jest to obowiązkiem zespołu projektowego. Osoba oceniająca jest natomiast zobowiązana do odnotowania, do celów walidacji, czy zespół projektowy potwierdził, że ​​spełnił wymogi. Dokumentacja kontrolowania przez asesora powinna zawierać formalne oświadczenie zespołu projektowego, głównego wykonawcy lub instalatora odpowiednich systemów potwierdzające zgodność.
 2.  Rysunki projektowe. Raport z inspekcji obiektu oceniającego według standardów BREEAM / WELL, obejmuje dokumentację fotograficzną oraz / lub rysunki powykonawcze w tym te które znajdują się w dokumentacji obiektu / instalacji.

Dodatkowe informacje 

Asesor BREEAM / WELL na podstawie udostępnionej dokumentacji odnotowuje w raporcie sformalizowane, opisane, udokumentowane i realizowane procedury kontrolne, serwisowe oraz obsługowe.

Nasze audyty i identyfikują najskuteczniejszą metodę uniknięcia legioneliozy dla danego obiektu, obszaru lub instalacji.

Wnioski zawarte w raporcie określą jaki system należy zainstalować. Raport wskazuje miejsca, gdzie nie ma takich systemów a są wymagane.

W obiektach lub ich wydzielonych obszarach czy instalacjach, gdzie wprowadzono systemy kontroli zostanie to potwierdzone, poprzez zarejestrowanie instrukcji operacyjnych lub dokumentacji producenta dotyczącej kontroli ryzyka i zwalczania bakterii Legionella oraz zmapowanie wdrożonych procedur.

Czynności realizowane w trakcie audytu

 1. wypełnienie arkusza kontrolnego,
 2. wykonanie macierzy ryzyka,
 3. identyfikację źródeł ryzyka,
 4. ocena rozwiązań technicznych oraz parametrów eksploatacyjnych w odniesieniu do poziomu ryzyka,
 5. badanie stosowanych procesów i procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem,
 6. wskazanie zmian minimalizujących ryzyko, w obszarze rozwiązań technicznych/ procesowych z określeniem priorytetu i przedziału czasowego,
 7. zmapowanie systemów, schematów, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz ewidencji parametrów i zdarzeń w obrębie instalacji i systemów objętych oceną ryzyka,
 8. przedstawienie najskuteczniejszego systemu minimalizującego ryzyko dla danego obiektu.

Aby uzyskać więcej informacji

wyślij zapytanie na adres: kontakt@legionellacontrol.pl

lub zadzwoń

+48 799 099 966

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy