KONTROLA LEGIONELLI

INSTALACJE WODNE

Home

LEGIONELLA CONTROL
NAJLEPSZE PROCEDURY

Rekomendowane przez ITB, ECDC i HSE.

Audyt Legionella

Chroń swoich pacjentów, klientów, personel i bliskich. Zmniejsz odpowiedzialność za infekcję spowodowaną bakteriami Legionella.

Nasze usługi związane z Legionellą obejmują doradztwo w zakresie zwalczania, ocenę ryzyka namnażania bakterii, pomoc w opracowaniu planu bezpieczeństwa higienicznego wody, monitorowanie jakości wody i wiele innych.

Wprowadzamy procedury eksploatacyjno-kontrolne instalacji wodnych w celu stałego minimalizowania ryzyka w zakresie namnażania bakterii Legionella.

POZNAJ ZAKRES
NASZEJ OFERTY

Pomoc interwencyjna, cykliczne usługi oceny ryzyka i audyty, szkolenia.

AUDYT I OCENA RYZYKA

Audyt ryzyka obejmuje analizę zastosowanych rozwiązań technicznych w odniesieniu do bezpieczeństwa higienicznego.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Wskazujemy optymalne dla danego obiektu i instalacji rozwiązań ograniczających ryzyko.

PROCEDURY KONTROLNE

Dla danego obiektu lub instalacji przygotowujemy pisemny plan kontroli i obsługi.

DEZYNFEKCJA

Wprowadzamy system lub systemy skutecznej i trwałej dezynfekcji wody i instalacji.

MASZ INFORMACJE O PRZEKROCZONYM POZIOMIE SKAŻENIA W INSTALACJI WODNEJ

POROZMAWIAJMY O SPOSOBIE ROZWIĄZANIA
PROBLEMU

POMAGAMY SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ
BEZPIECZEŃSTWEM HIGIENICZNYM WODY

Legionella Control oferuje usługi usuwania bakterii Legionella z instalacji wody spożywczej chłodniczej i technologicznej. Skontaktuj się z nami, niezwłocznie gdy tylko uzyskasz informacje o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu skażenia. Opóźnienie może prowadzić do większych problemów związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością.

 • Eliminacja Legionelli
 • Eliminacja biofilmu
 • Usuwanie osadów mineralnych
 • Zapobieganie namnażniu
 • Stała dezynfekcja
 • Ochrona przed osadami

Jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju Legionelli jest temperatura wody. Typowe systemy wodociągowe w placówkach służby zdrowia, hotelach, magazynach i innych obiektach z instalacją wodną, której parametry mieszczą się w obszarze rozwoju Legionelli. Szczytowe poziomy wzrostu znajdują się w określonym zakresie temperatur, które powszechnie występują w systemach wodnych.

 • Temperatury wody
 • Zastoje wody
 • Ślepe odcinki rur
 • Osoby narażone
 • Emisja skażenia
 • Istniejące procedury

Zmniejsz swoją odpowiedzialność, jednocześnie chroniąc pacjentów, klientów, personel i innych użytkowników. Pomożemy Ci w zwalczaniu Legionelli. Nasze systemy kontroli Legionelli obejmują specjalistyczne nie tylko uzdatniacze wody i nanofiltry ale również procedury kontroli.

 • Pomiary temperatur
 • Pomiary skażenia
 • Procedury eksploatacyjne
 • Procedury kontrolne
 • Osoby odpowiedzialne
 • Rejestrowanie zdarzeń

W każdym budynku i zakładzie produkcyjnym z rozbudowaną instalacją wodną powinien być wdrożony Program Bezpieczeństwa Wody (PBW). Program ten powinien mieć kompleksowy charakter i obejmować pisemny plan zarządzania zasobami wodnymi standardami i przepisami lokalnymi.

 • Zespół zarządzania BHW
 • Spisany plan postepowania
 • Osoby odpowiedzialne
 • Szkolenia
 • Walidacja
 • Weryfikacja

AKTUALNOŚCI NA BLOGU