Najlepsze procedury rekomendowane przez ITB, ECDC i HSE.

Kontrola Legionelli

Nasze usługi związane z Legionellą obejmują

usuwanie legionelli z instalacji wodnych,

doradztwo w zakresie zwalczania, ocenę ryzyka namnażania bakterii, pomoc w opracowaniu planu bezpieczeństwa higienicznego wody, monitorowanie jakości wody i wiele innych.

Czytaj dalej
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
 • legionella
audyt

Audyt

i ocena ryzyka

zalecenia

Zalecenia

Eksploatacyjne

procedury

Procedury

Kontrolne

dezynfekcja

Dezynfekcja

Usuwanie bakterii

wiedza

Wiedza

Informacje

Eliminacja bakterii

Eliminacja bakterii

Legionella Control oferuje usługi usuwania bakterii Legionella z instalacji wody spożywczej chłodniczej i technologicznej. Skontaktuj się z nami, niezwłocznie gdy tylko uzyskasz informacje o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu skażenia. Opóźnienie może prowadzić do większych problemów związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością.

 • Eliminacja Legionelli
 • Eliminacja biofilmu
 • Usuwanie osadów mineralnych
 • Zapobieganie namnażniu
 • Stała dezynfekcja
 • Ochrona przed osadami
Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

Jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju Legionelli jest temperatura wody. Typowe systemy wodociągowe w placówkach służby zdrowia, hotelach, magazynach i innych obiektach z instalacją wodną, której parametry mieszczą się w obszarze rozwoju Legionelli. Szczytowe poziomy wzrostu znajdują się w określonym zakresie temperatur, które powszechnie występują w systemach wodnych.

 • Temperatury wody
 • Zastoje wody
 • Ślepe odcinki rur
 • Osoby narażone
 • Emisja skażenia
 • Istniejące procedury
Procedury kontrolne

Procedury kontrolne

Zmniejsz swoją odpowiedzialność, jednocześnie chroniąc pacjentów, klientów, personel i innych użytkowników. Pomożemy Ci w zwalczaniu Legionelli. Nasze systemy kontroli Legionelli obejmują specjalistyczne nie tylko uzdatniacze wody i nanofiltry ale również procedury kontroli.

 • Pomiar temperatur
 • Pomiary skażenia
 • Procedury eksploatacyjne
 • Procedury kontrolne
 • Osoby odpowiedzialne
 • Rejestrowanie zdarzeń
Plan zarządzania Bezpieczeństwem wody

Plan zarządzania bezpieczeństwem wody

W każdym budynku i zakładzie produkcyjnym z rozbudowaną instalacją wodną powinien być wdrożony Program Bezpieczeństwa Wody (PBW). Program ten powinien mieć kompleksowy charakter i obejmować pisemny plan zarządzania zasobami wodnymi standardami i przepisami lokalnymi.

 • Zespół zarządzania PBW
 • Spisany plan postępowania
 • Osoby odpowiedzialne
 • Szkolenia
 • Walidacja
 • Weryfikacja

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy

Artykuły i pytania

Zobacz wszystkie