Legionella ELIMINACJA bakterii legionella USUWANIE BAKTERII, BIOFILMU I OSADÓW MINERALNYCH AUDYT - OCENA RYZYKA bezpieczeństwo higieniczne wody Legionella BAdania wody akredytowane laboratorium

Home

Eliminacja bakterii Legionella

Usuwanie bakterii Legionella

Audyty bezpieczeństwa higienicznego wody

Gwarancja sukcesu

Od lat z sukcesami, zajmujemy się eliminacją bakterii Legionella z instalacji wodnych.

Bezpłatne konsultacje

Oferujemy konsultacje ze specjalistami w zakresie procedur eksploatacyjnych i wymagań prawnych, dotyczących instalacji podlegających zleconemu audytowi.

Uzdatnianie wody

Eliminacja bakterii Legionella wymaga stosowania procedur uzdatniania wody w tym dezynfekcji. Sugerujemy tylko bezpieczne rozwiązania.
Legionella - ocena ryzyka

WIODĄCE PROCEDURY SKUTECZNA KONTROLA NAMNAŻANIA BAKTERII

Wprowadzamy najlepsze i zaaprobowane przez ITB, ECDC i HSE, procedury eksploatacyjno-kontrolne instalacji wodnych w celu stałego minimalizowania ryzyka w zakresie namnażania bakterii Legionella i występowania zachorowań na Legioneliozę.

ANALIZA

Audyt ryzyka obejmuje analizę zastosowanych rozwiązań technicznych w odniesieniu do bezpieczeństwa higienicznego.

ZALECENIA

Wskazujemy i zalecamy zastosowanie optymalnych dla danego obiektu i instalacji rozwiązań ograniczających ryzyko.

DEZYNFEKCJA

Wprowadzamy system lub systemy skutecznej i trwałej dezynfekcji wody i instalacji.

DOKUMENTACJA

Dla danego obiektu lub  instalacji przygotowujemy pisemny plan kontroli i obsługi.

Procedura dezynfekcji wody nie przynosi oczekiwanych efektów

Brak skuteczności stosowanej przez użytkownika procedury dezynfekcji, wynika w wielu przypadkach z braku konsekwentnego jej stosowania lub wyboru procedury nie dostosowanej do budowy instalacji i występującego poziomu skażenia bakteriami Legionella.

W wielu przypadkach konieczna jest pomoc osoby mającej właściwe kompetencje i doświadczenie w eliminowaniu patogenów z instalacji wodnych.

Zawsze można skorzystać z pomocy naszych specjalistów. Znamy skuteczność oraz wady i zalety różnych technologii stosowanych w walce z bakteriami Legionella. Polecamy i stosujemy tylko skuteczne technologie, bezpieczne dla ludzi oraz instalacji.

Procedury obsługowo kontrolne legionella

Tylko kompleksowe działania i odpowiednio dobrane technologie są 100% efektywne

Jak wynika z wielu opracowań, zastosowanie jedynie termicznej dezynfekcji instalacji i wody nie przynosi oczekiwanego efektu!

Wymagane jest poznanie źródeł skażenia oraz kompleksowe i indywidualne podejście do problemu skażenia biologicznego w danej instalacji lub obiekcie.

 

 • Podstawą jest wskazanie miejsc namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii.
 • Należy usunąć z wody bakterie Legionella poprze dezynfekcję wody
 • Wymagane jest usunięcie z instalacji zalegających osadów mineralnych, biologicznych oraz o ile jest to możliwe osadów korozyjnych
 • Wskazane jest wyeliminowanie z instalacji wodnych innych niż Legionella mikroorganizmów (np.ameby)
 • Niezbędne jest wdrożenie procedur kontrolno-obsługowych dostosowanych do danej instalacji.

 

 

Przykładowa efektywność różnych metod dezynfekcji instalacji wodnej szpitala w zakresie bakterii Legionella spp.

W zestawieniu porównawczym przedstawionym poniżej, nie uwzględniono zastosowania technologii kontroli namnażania bakterii przy pomocy sygnału elektromagnetycznego. Ta opcja ma gwarantowaną 100%  skuteczność, przy zachowaniu parametrów wody zgodnych z przepisami i wykonywaniu czynności kontrolno-obsługowych wymienionych w wytycznych ITB (Instytut Techniki Budowlanej), dotyczących eksploatacji instalacji wodnych.

% redukcja miejsc występowania skażenia

 • -100%     Filtry stosowane w miejscu poboru POU – gwarantowana redukcja bakterii >7 Log
 • -94,3%    Bojlery elektryczne lokalne (jeden na pokój) temperatura wody >58°C
 • -86,3%    Monochloramina 2-3 mg/l, w punkcie poboru
 • -46,2%    Dwutlenek chloru >0,3 mg/l, w punkcie poboru
 • -3,8%      Szokowe chlorowanie  20-50 ppm
 • +30,5%  Przegrzew całej instalacji >60°C (wymagane 70 -80°C w każdym punkcie instalacji) – Uwaga: rejestrowano przypadki rozprzestrzenianie się skażenia

 

% redukcja poziomu skażenia przy skażeniu początkowym >10.000 j.t.k

 • -100%    Filtry stosowane w każdym punkcie poboru Point-of-Use (konieczność wymiany filtrów co 31, 62 lub 92 dni)
 • -100%    Zastosowanie lokalnych podgrzewaczy wody (jeden na pokój) temperatura wody >58°C
 • -100%    Monochloramina 2-3 mg/l, w punkcie poboru
 • -82,3%   Dwutlenek chloru >0,3 mg/l, w punkcie poboru
 • -83,5%   Szokowe chlorowanie  20-50 ppm
 • -17,9% Przegrzew całej instalacji >60°C

Na podstawie Narrative Review. Hospital-acquired Legionella infections.  

ZALECANE WIODĄCE ROZWIĄZANIA ELIMINACJA BAKTERII

ELIMINACJA BAKTERII LEGIONELLA

Uzdatniacze HydroFLOW – POE

Zalecamy do dezynfekcji wody i instalacji (całej instalacji i wody w punktach zasilania – Point of Entry (POE), fizyczną technologię uzdatniania wody Hydropath. W technologii tej emitowany przez urządzenie HydroFLOW sygnał pola elektrycznego, eliminuje bakterie z wody oraz usuwa biofilm oraz osady mineralne ze ścian instalacji. Technologia ta nie wymaga obsługi serwisowej i technicznej. Jest aktualnie najtańszym, kompleksowym rozwiązaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego wody i instalacji.

DEZYNFEKCJA (jeden przebieg) >95 %
REDUKCJA BIOFILMU >98%

Filtry  – POU

W przypadku instalacji, które są eksploatowane lub wykonane niezgodnie z wytycznymi, optymalnym rozwiązaniem stają się filtry 0,1 µm, eliminujące bakterie Pseudomonas aeruginosa i Legionella pneumophila. Do zabezpieczania poszczególnych punktów odbioru zalecamy stosowanie filtrów lokalnych, zabudowywanych na każdym z odbiorów Point of Use (POU). Filtry te wymagają okresowej wymiany.

ELIMINACJA >7 Log

CO NOWEGO W LEGIONELLA CONTROL...

PARK TECHNOLOGICZNY EKOENERGIA - WODA I BEZPIECZEŃSTWO

Partner Hydropath

Szkolenia i prezentacje

Biura i sale wykładowe w budynku Parku, to miejsce w którym odbywają się spotkania z naszymi kontrahentami, prezentacje i szkolenia.

Badania laboratoryjne

Akredytowane laboratorium zlokalizowane na terenie Parku, oferuje pobieranie próbek i badania wody od naszych klientów.

Szkolenia Legionella