Legionella ELIMINACJA bakterii legionella USUWANIE BAKTERII, BIOFILMU I OSADÓW MINERALNYCH AUDYT - OCENA RYZYKA bezpieczeństwo higieniczne wody Legionella BAdania wody akredytowane laboratorium

Home

Eliminacja bakterii Legionella

Usuwanie bakterii Legionella

Audyty bezpieczeństwa higienicznego wody

Legionella - ocena ryzyka

Audyt ryzyka obejmuje analizę zastosowanych rozwiązań technicznych w odniesieniu do bezpieczeństwa higienicznego.

Wskazujemy i zalecamy zastosowanie optymalnych dla danego obiektu i instalacji rozwiązań ograniczających ryzyko.

Wprowadzamy system lub systemy skutecznej i trwałej dezynfekcji wody i instalacji.

Dla danego obiektu lub  instalacji przygotowujemy pisemny plan kontroli i obsługi.

Procedury obsługowo kontrolne legionella

Uzdatniacze HydroFLOW – POE

Zalecamy do dezynfekcji wody i instalacji (całej instalacji i wody w punktach zasilania – Point of Entry (POE), fizyczną technologię uzdatniania wody Hydropath. W technologii tej emitowany przez urządzenie HydroFLOW sygnał pola elektrycznego, eliminuje bakterie z wody oraz usuwa biofilm oraz osady mineralne ze ścian instalacji. Technologia ta nie wymaga obsługi serwisowej i technicznej. Jest aktualnie najtańszym, kompleksowym rozwiązaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego wody i instalacji.

Filtry  – POU

W przypadku instalacji, które są eksploatowane lub wykonane niezgodnie z wytycznymi, optymalnym rozwiązaniem stają się filtry 0,1 µm, eliminujące bakterie Pseudomonas aeruginosa i Legionella pneumophila. Do zabezpieczania poszczególnych punktów odbioru zalecamy stosowanie filtrów lokalnych, zabudowywanych na każdym z odbiorów Point of Use (POU). Filtry te wymagają okresowej wymiany.

Szkolenia Legionella